Trzy kroki do… prawidłowego odprowadzania ścieków, czyli jak uzyskać pozwolenie na wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych

wodne sprawy banner 10 202312 972x440 02

KROK I. Zanim przystąpisz do realizacji swojego zamierzenia

Zgodnie z ustawą Prawo wodne wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, ale również do urządzeń wodnych (np. zbiorników zaporowych) jest usługą wodną, wymagającą uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe, do urządzeń kanalizacyjnych, które są własnością innych podmiotów, zaliczone zostało do szczególnego korzystania z wód, ale również objęte jest koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

W tym numerze skupimy się na wprowadzaniu ścieków do wód powierzchniowych, w kolejnym omówimy wprowadzanie do ziemi, a jeszcze w następnym szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu. W niedalekiej przyszłości omówimy również element odprowadzania ścieków, czyli przelewy burzowe oraz awaryjne.

Tym razem nie będziemy przedstawiać krok po kroku ścieżki uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, gdyż zakładamy, że jako podmiot odprowadzający ścieki i prowadzący (lub zamierzający prowadzić) oczyszczalnię ścieków, podstawowe kroki masz opanowane. Skupimy się na szczegółach i kruczkach Prawa Wodnego w tym zakresie.

Pamiętaj!
W przypadku uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego dla wprowadzania ścieków możesz (ale nie musisz) potrzebować decyzji poprzedzających tę zgodę.

Będą to:

  • decyzja zwalniająca art. 77 Ustawy Prawo wodne

Jeżeli twoja inwestycja dotyczy budowy oczyszczalni ścieków wraz z instalacją do ich odprowadzenia, a jej lokalizacja znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią będziesz potrzebować zwolnienia z zakazu gromadzenia ścieków na tym obszarze.

  • decyzja zwalniająca art. 176 Ustawy Prawo wodne

Jeżeli twoja inwestycja wymagała będzie przekroczenia wałów lub prace z nią związane będą odbywały się w odległości mniejszej niż 50 metrów od nich (po obu stronach) będziesz potrzebować zwolnienia z zakazu wykonywania robót lub czynności, które mogą wpływać na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych.

Decyzje te musisz uzyskać przed pozwoleniem wodnoprawnym. Wydaje je właściwa jednostka Wód Polskich – właściwy Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

KROK II. Niezbędne dokumenty

Zbierz niezbędne dokumenty i wystąp o pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych. Pozwolenie wodnoprawne, zgodnie z artykułem 389 ustawy Prawo wodne, wymagane jest na usługi wodne, czyli w omawianym zagadnieniu na wprowadzenie ścieków. Dodatkowo będziesz potrzebować pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych, czyli wylotu, którym odprowadzisz ścieki do wód.

Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Uzyskasz je we właściwej jednostce Wód Polskich – w najbliższym Zarządzie Zlewni.

Opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego to 250,00 zł i wnoszona powinna być na konto Wód Polskich. Jeżeli w jednej decyzji wydano kilka pozwoleń wodnoprawnych, które nie są tożsame rodzajowo, opłatę mnoży się przez liczbę tych pozwoleń.

Przykład: 1 x wprowadzenie wód + 1 x wykonanie wylotu = 2 x 250 zł, czyli łączna opłata 500 zł

Do wniosku o wydanie pozwolenia dołącz operat wodnoprawny, sporządzony pisemnie, w formie opisowej i graficznej, a także na informatycznym nośniku danych jako dokument tekstowy.

Operat musi spełniać wymagania określone w art. 409 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo wodne, a część opisowa powinna być dostosowana do rodzaju działalności, której dotyczy pozwolenie wodnoprawne.

Pamiętaj!
Operat ma zawierać wszystkie informacje wskazane w art. 409 ust. 1 i ust. 2. Jeżeli dany punkt nie dotyczy zrzutu ścieków, w operacie powinna pojawić się informacja „nie dotyczy”. Pominięcie lub wykreślenie danego punktu skutkuje wezwaniem do uzupełnienia.

Zawartości operatu, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, uzupełnia ust. 4 art. 409 ustawy Prawo wodne. Rozszerza on informacje o dane charakterystyczne dla działalności polegającej na wprowadzaniu ścieków. Wskazuje, że w operacie należy uwzględnić m.in. sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód.

Pamiętaj!
W pozwoleniu organ może określić sposób prowadzenia pomiarów jakości ścieków inny niż zakładałeś i niż wynika z rozporządzenia. Mówi o tym art. Prawa wodnego. Po zdarzeniach na Odrze w roku 2022 może stać się to stałą praktyką.

Operat oznacz datą jego wykonania. Ważne jest również dołączenie opisu przedsięwzięcia, który nie będzie zawierał określeń specjalistycznych.

KROK III. ROBOTY I EKSPLOATACJA

Możesz przystąpić do realizacji robót budowlanych z zachowaniem wszystkich pozostałych obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 268 ustawy Prawo wodne za odprowadzanie ścieków naliczona zostanie przez Wody Polskie opłata. Właściwy Zarząd Zlewni Wód Polskich przekaże ci informację o kwocie po uprawomocnieniu się decyzji wodnoprawnej. Opłata ta składa się z części stałej oraz części zmiennej, zależnej od ilości i jakości ścieków wprowadzanych w ramach pozwolenia wodnoprawnego.

Wysokość opłaty stałej ustala się jako iloczyn stawki, czasu wyrażonego w dniach i określonej w pozwoleniu wodnoprawnym maksymalnej ilości ścieków wprowadzanych do wód wyrażonej w m3/s.

Wysokość opłaty zmiennej ustala się jako iloczyn stawki i wyrażonej w kilogramach ilości substancji wprowadzanych ze ściekami do wód. Organ w tym wypadku przyjmuje największą wartość wynikającą ze wskaźników: BZT5 lub ChZT lub zawiesiny ogólnej lub sumy Cl+SO4.

Pamiętaj!
Jesteś zobowiązany do prowadzenia pomiarów ilości ścieków i stosowania przyrządów pomiarowych lub systemów pomiarowych, umożliwiających pomiar ilości ścieków wprowadzonych do wód.

Pobierz w PDF

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
  • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover