Trzy kroki do… przyszłości, czyli jak uzyskać przyrzeczenie pozwolenia wodnoprawnego

jak uzyskać

KROK I. Zanim przystąpisz do realizacji swojego zamierzenia

…możesz wcześniej uzyskać przyrzeczenie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Przyrzeczenie może otrzymać każdy, kto zamierza w przyszłości prowadzić działalność wymagającą pozwolenia wodnoprawnego.

Przyrzeczenie może być potrzebne np. do uzyskania kredytu czy przygotowania inwestycji. Gwarantuje możliwość realizacji planów, na które np. w danym momencie nie posiadasz środków finansowych, ale pozyskasz je w przyszłości. Kluczowym celem posiadania przyrzeczenia jest fakt, że w okresie jego obowiązywania organ nie wyda innemu inwestorowi pozwolenia na działalność w zakresie objętym udzielonym przyrzeczeniem.

Pamiętaj!
Przyrzeczenie może być pierwszym dokumentem, który zagwarantuje ci w przyszłości możliwość budowy małej elektrowni wodnej lub poboru kruszywa w tym konkretnym miejscu, o które wnioskujesz.

KROK II. Niezbędne dokumenty

Zbierz niezbędne dokumenty i wystąp o udzielenie przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne lub na korzystanie z wód. Zgodnie z artykułem 412 ustawy Prawo wodne możesz otrzymać je na:

 • pobór wód, zrzut ścieków, korzystanie z wód w celu pozyskania energii, w tym z energetyki wodnej, odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast oraz pozostałe usługi wymienione w art. 35 ustawy Prawo wodne;
 • szczególne korzystanie z wód wymienione w art. 34 ustawy Prawo wodne;
 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
 • rekultywację wód powierzchniowych lub podziemnych;
 • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
 • wykonanie urządzeń wodnych;
 • regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych;
 • zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu;
 • prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów;
 • prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych;
 • lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią:
  • nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
  • nowych obiektów budowlanych;
 • gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenie na tych obszarach przetwarzania odpadów, a w szczególności ich składowania.

Pamiętaj!
Przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego nie otrzymasz na czynności wymagające uzyskania zgłoszenia wodnoprawnego.

W postępowaniu o udzielenie przyrzeczenia stosuje się te same przepisy, co w wypadku pozwoleń wodnoprawnych. Do wniosku o udzielenie przyrzeczenia musisz załączyć te same dokumenty, jak w przypadku ubiegania się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. O tym, jakie są to dokumenty, piszemy w naszych poprzednich i kolejnych tematycznych kompendiach wodnych.

Pamiętaj!
Przyrzeczenie wydania pozwolenia wodnoprawnego nie stanowi zgody wodnoprawnej, czyli za jego wydanie nie ponosi się opłaty.

KROK III. Roboty i eksploatacja

W tym wypadku nie możesz przystąpić do realizacji swojego zamierzenia. Przyrzeczenie wydania pozwolenia wodnoprawnego nie stanowi załącznika do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę i nie ma wpływu na to postępowanie.

Zgodnie z art. 388 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo wodne dopiero wydanie ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego, które następuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, jest załącznikiem do wniosku.

Pamiętaj!
Przyrzeczenie wydania pozwolenia wodnoprawnego nie stanowi zgody wodnoprawnej, czyli podczas jego trwania nie ponosisz opłaty za usługi wodne.

Pobierz w PDF

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
 • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover