Trzy kroki do… turystyki, czyli jak uzyskać zgodę na żeglugę

jak uzyskać

KROK I. Zanim przystąpisz do realizacji swojego zamierzenia

W tym szczególnym przypadku istotna jest forma i cel prowadzenia działalności żeglugowej i każdej innej polegającej na wykorzystywaniu statków, łodzi, kajaków i pozostałych sprzętów do pływania.

Ustawa bowiem w tym przypadku rozgranicza korzystanie dla zaspokajania potrzeb osobistych od tak zwanego szczególnego korzystania, którym będzie użytkowanie wód do celów żeglugi w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

Czyli o tym, czy potrzebujesz pozwolenia wodnoprawnego zadecyduje to, czy pływanie kajakiem odbywać się będzie w celach zarobkowych czy na twoje własne potrzeby.

Pamiętaj!
Jeżeli twoje zamierzenie ma służyć celom zarobkowym, musisz posiadać pozwolenie wodnoprawne na wykorzystywanie wód do celów żeglugi.

KROK II. Niezbędne dokumenty

Zbierz niezbędne dokumenty i wystąp o pozwolenie wodnoprawne na wykorzystywanie wód do celów żeglugi. Pozwolenie wodnoprawne, zgodnie z artykułem 389 ustawy Prawo wodne, wymagane jest na szczególne korzystanie z wód, czyli w tym wypadku na uprawianie żeglugi. Dodatkowo możesz potrzebować pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych, czyli np. na wykonanie pomostu, przystani lub innego obiektu, który zaplanowałeś dla swojej działalności. O tych pozwoleniach przeczytasz w numerach „Wodnych Spraw”.

Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Uzyskasz je we właściwej jednostce Wód Polskich – w najbliższym Zarządzie Zlewni.

Opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego to 250,00 zł i wnoszona powinna być na konto Wód Polskich.

Do wniosku o wydanie pozwolenia dołącz operat wodnoprawny, sporządzony pisemnie, w formie opisowej i graficznej, a także na informatycznych nośnikach danych jako dokument tekstowy.

Operat musi spełniać wymagania określone w art. 409 ustawy Prawo wodne, a część opisowa powinna być dostosowana do rodzaju działalności, której dotyczy pozwolenie wodnoprawne. Operat oznacz datą jego wykonania. Ważne jest również dołączenie niezawierającego określeń specjalistycznych opisu przedsięwzięcia.

Pamiętaj!
Istotnym elementem operatu będzie określenie punktu początkowego i końcowego pływania. Pozwolenie wodnoprawne na żeglugę musi zawierać miejsce postoju łodzi oraz punkty: startowy i docelowy trasy.

To ważne! Jeżeli postój łodzi związany będzie z inwestycją w budowę nowego pomostu lub przystani, konieczne będzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego również na te urządzenia wodne.

Pozwolenia wodnoprawnego nie wymaga uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych. Zgodnie z artykułem 395 ustawy Prawo wodne wyłączeniem z obowiązku posiadania pozwolenia objęte jest uprawianie żeglugi na drogach wodnych. Drogi wodne – w Polsce jest ich niewiele i obejmują główne rzeki. Sprawdź, czy planujesz prowadzenie działalności na jednej z nich.

KROK III. Roboty i eksploatacja

Po uzyskaniu niezbędnej zgody wodnoprawnej oraz decyzji wynikających z innych przepisów, możesz przystąpić do prowadzenia działalności.

Za korzystanie z wody do celów żeglugi ponosi się zazwyczaj opłatę. Jeżeli działalność prowadzisz na drodze wodnej lub jej odcinku albo na urządzeniu wodnym, np. zbiorniku zaporowym stanowiącym własność Skarbu Państwa, ponosisz tzw. należność za korzystanie. Opłata ta nie jest związana z koniecznością posiadania lub nieposiadania pozwolenia wodnoprawnego. Jej wysokość zależy od liczby miejsc pasażerskich i długości przebywanej w jednym rejsie drogi. Kwotę należności ustali właściwy zarząd zlewni Wód Polskich na podstawie przedłożonej deklaracji i przekaże ci w formie informacji, zawierającej także sposób jej obliczenia. Opłaty dokonujesz na rachunek bankowy Wód Polskich w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymałeś informację.

Pamiętaj!
W terminie do 15 dnia każdego miesiąca samodzielnie składasz do Wód Polskich, do właściwego Zarządu Zlewni, deklarację za miesiąc poprzedni. Dokument powinien zawierać dane dotyczące m.in ilości rejsów oraz liczby śluzowań.

Zwolnieniem z ponoszenia tej należności, zgodnie z art 313 ustawy Prawo wodne, są objęte małe jednostki pływające – statki do 15 ton nośności lub służące do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów.

Pobierz w PDF

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
  • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover