Trzy kroki do… wykonania urządzeń pomiarowych

wykonania urządzeń pomiarowych

Ustawa o rewitalizacji Odry wprowadziła kilka zmian do ustawy Prawo wodne. Jedną z nich jest konieczność uzyskania nowej zgody wodnoprawnej – zgłoszenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń pomiarowych, które będą służyły badaniu ilości wód i jakości wód. 

Krok I. Zanim przystąpisz do realizacji swojego zamierzenia

Uzyskania zgłoszenia wodnoprawnego wymaga:

 • wykonanie,
 • odbudowa,
 • rozbudowa,
 • przebudowa,
 • rozbiórka

urządzeń mierzących ilość i jakość wód oraz służących do badania przewodności i temperatury wody w celu szacowania sumarycznego stężenia chlorków i siarczanów.

Uzyskania zgłoszenia wymaga również lokalizowanie tych urządzeń na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. W przypadku, gdy będzie ono instalowane na obszarze powodziowym, czyli np. w międzywalu, musisz uzyskać dodatkową zgodę.

Pamiętaj!

Tafla wody, np. rzeki, nie stanowi obszaru zagrożenia powodzią. Lokalizując urządzenie wyłącznie w obszarze wody, nie musisz uzyskiwać zgłoszenia na lokalizację w obszarze powodziowym.

Krok II. Niezbędne dokumenty

Zbierz niezbędne dokumenty i wystąp o zgłoszenie wodnoprawne.

Zgłoszenie wodnoprawne, zgodnie z artykułem 394 ustawy Prawo wodne, wymagane jest na wykonanie urządzeń pomiarowych służących monitorowaniu „zasolenia wód”.

Zgłoszenie wodnoprawne uzyskasz we właściwej jednostce Wód Polskich – w najbliższym Nadzorze Wodnym.

We wniosku muszą znajdować się podstawowe informacje, takie jak:

 • kto = wpisz swoje dane kontaktowe/adresowe;
 • w jakim celu = określ cel planowanych czynności, robót;
 • na czyjej działce = określ stan prawny nieruchomości, na której czynności, roboty będą wykonywane;
 • jak = opisz wykonywane roboty, wskazując podstawowe parametry je charakteryzujące oraz wskaż warunki ich wykonania;
 • gdzie = określ lokalizację czynności, robót z podaniem nazwy lub numeru obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnymi;
 • kiedy = określ planowany termin rozpoczęcia robót lub czynności.

Do wniosku dołącz:

 • mapę sytuacyjno-wysokościową pobraną z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesionym schematem planowanych czynności, robót lub urządzeń wodnych i zasięgiem ich oddziaływania lub inną mapę opatrzoną odpowiednią klauzulą urzędową przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;
 • odpowiednie szkice lub rysunki;
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy;
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za zgodę wodnoprawną, która wynosi 100,23 zł i wnoszona jest na konto Wód Polskich.

Pamiętaj!
Jeżeli chcesz umieścić nowe urządzenie na obszarze zagrożenia powodziowego, wyraźnie wskaż we wniosku, że zgłoszenie dotyczy lokalizacji i wykonania urządzenia. Ustawodawca bowiem przewidział jedno zgłoszenie w tym zakresie, a więc poniesiesz jedną opłatę za oba elementy.

Krok III. Roboty i eksploatacja

Możesz przystąpić do realizacji robót z zachowaniem wszystkich pozostałych obowiązujących przepisów.

Pamiętaj!
W przypadku lokalizacji urządzeń na rzekach posiadających status drogi wodnej wystąp wcześniej do jej administratora o wydanie warunków takiej lokalizacji. Umieszczenie urządzenia bezpośrednio na drodze wodnej może być niemożliwe. Wówczas właściwy zarząd zlewni – będący administratorem drogi wodnej – wyda ci zalecenia i warunki wykonania twojego urządzenia pomiarowego.

Pobierz w pdf

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
 • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover