UE i Republika Korei podpisały zielone partnerstwo

wodne sprawy

UE i Republika Korei podpisały zielone partnerstwo, które ma na celu zacieśnienie dwustronnej współpracy i wymianę najlepszych praktyk w zakresie działań w dziedzinie klimatu, czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, ochrony środowiska i innych obszarów zielonej transformacji. Dokument został podpisany podczas szczytu UE-Korea w Seulu przez przewodniczącą Komisji Ursulę von der Leyen i prezydenta Korei Yoon Suk Yeol. Zielone partnerstwo potwierdza zobowiązanie do utrzymania wzrostu temperatury na świecie poniżej 1,5°C i dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r. Ponadto obie strony potwierdziły swoje zaangażowanie w realizację celów na 2030 r. w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Zielone partnerstwo pomiędzy UE i Republiką Korei – obszary priorytetowe:

  • wzmożenie wysiłków na rzecz: przeciwdziałania zmianom klimatu (w tym współpraca w zakresie przystosowania się do zmian), ustalenia opłat za emisję gazów cieplarnianych, zmniejszenia emisji metanu oraz finansowania działań związanych ze zmianami klimatu;
  • zacieśnienie współpracy w kwestiach środowiskowych z naciskiem na zatrzymanie i odwrócenie procesu utraty różnorodności biologicznej, degradacji lasów i wylesiania, promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym i zajęcie się kwestią pełnego cyklu życia tworzyw sztucznych;
  • wspieranie czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej przez intensyfikację współpracy w zakresie: pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej, stosowania wodoru niskoemisyjnego i odnawialnego, sprawiedliwego odejścia od wytwarzania energii elektrycznej z węgla o nieobniżonej emisji, wykorzystania akumulatorów i ekologicznej mobilności oraz wychwytywania, wykorzystania i składowania dwutlenku węgla (CCUS);
  • współpraca z państwami trzecimi w celu ułatwienia im zielonej transformacji, zwłaszcza w obszarze łagodzenia zmian klimatu, przystosowania się i zwiększenia odporności na nie, czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej oraz wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym;
  • połączenie sił w innych obszarach, takich jak współpraca przedsiębiorstw, zrównoważone finansowanie, badania naukowe i innowacje, zrównoważone systemy żywnościowe, zrównoważony rozwój i odporność łańcuchów dostaw, a także zatrudnienie i społeczny wymiar transformacji ekologicznej.

Zielone partnerstwo, łączące Unią Europejską i Republikę Korei, jest zgodne z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu. Pierwsze zielone partnerstwo podpisano z Marokiem w październiku 2022 r.