Warunkowość – podstawowy, obowiązkowy element płatności bezpośrednich

obowiązkowy element

W ramach płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych od 2023 r. będzie obowiązywał nowy system warunkowości, kładący większy nacisk na kwestie środowiskowe i klimatyczne. Warunkowość polega przede wszystkim na zapewnieniu przez rolników zgodności z podstawowymi normami dotyczącymi środowiska, zmiany klimatu, zdrowia publicznego, zdrowia roślin i dobrostanu zwierząt.

Warunkowość to podstawowy, obowiązkowy element płatności bezpośrednich, który uzależnia otrzymanie pełnego wsparcia od przestrzegania przez beneficjentów wskazanych norm i wymogów (tak jak obecna zasada wzajemnej zgodności). Nowy system warunkowości (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/warunkowosc) jest połączeniem obecnych wymogów zazielenienia i zasady wzajemnej zgodności (w skład której wchodzą normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska – normy GAEC i podstawowe wymogi w zakresie zarządzania – wymogi SMR).

Główne obszary oddziaływania, na które wskazują normy (GAEC) i wymogi (SMR) warunkowości to:

 1. Klimat i środowisko (łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej, woda, gleba, bioróżnorodność)

Zmiana klimatu:

 • Norma GAEC 1: Utrzymywanie trwałych użytków zielonych w oparciu o stosunek powierzchni trwałych użytków zielonych do powierzchni użytków rolnych na poziomie krajowym.
 • Norma GAEC 2: Ochrona terenów podmokłych i torfowisk (będzie obowiązywać od 2025 r.).
 • Norma GAEC 3: Zakaz wypalania gruntów rolnych.

2. Woda (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2115 str. 147):

 • Norma GAEC 4: Ustanowienie stref buforowych wzdłuż cieków wodnych.
 • Nowy SMR 1: Ramowa Dyrektywa Wodna.
 • SMR 2: Ochrona wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.

3. Gleba (ochrona i jakość):

 • Norma GAEC 5: Zarządzanie orką w celu zmniejszenia ryzyka degradacji i erozji gleby, przy uwzględnieniu kąta nachylenie terenu.
 • Norma GAEC 6: Minimalna pokrywa glebowa w najbardziej newralgicznych okresach.
 • Norma GAEC 7: Zmianowanie i dywersyfikacja upraw na gruntach ornych.

4. Różnorodność biologiczna i krajobraz (ochrona i jakość):

 • Norma GAEC 8: Utrzymanie elementów i obszarów nieprodukcyjnych.
 • Norma GAEC 9: Zakaz przekształcania lub zaorywania TUZ wyznaczonych jako cenne na obszarach Natura 2000.
 • SMR 3 – Ochrona dzikiego ptactwa i SMR 4 Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk dzikiej fauny i flory.

5. Zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i zdrowotność roślin (bezpieczeństwo żywności, środki ochrony roślin):

 • Nowy SMR 8 – Zrównoważone stosowanie pestycydów.
 • SMR 5 – Bezpieczeństwo żywności i pasz.
 • SMR 6 – Zdrowie zwierząt.
 • SMR 7 – Zdrowotność roślin.

6. Dobrostan zwierząt

 • SMR9 – Dobrostan cieląt.
 • SMR10 – Dobrostan świń.
 • SMR 11 – Zwierząt hodowlanych.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
 • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover