Białowieski Park Narodowy będzie mieć nowego dyrektora – trwa nabór

Białowieski Park Narodowy

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło konkurs na stanowisko dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego, inicjując proces, który będzie miał znaczący wpływ na przyszłość jednego z najcenniejszych obszarów przyrodniczych w Polsce. Nie dziwi więc, że zainteresowanie nim jest duże zarówno wśród branżystów, jak i opinii publicznej czy miłośników przyrody. Białowieski Park Narodowy to skarb narodowy, a zmiana na tym stanowisku wiąże się z wieloma oczekiwaniami i nadziejami na skuteczną ochronę najlepiej zachowanego fragmentu puszczy Niżu Europejskiego. Wybór odpowiedniego specjalisty do piastowania tego urzędu to klucz do dobrze ukierunkowanej strategii zarządzania parkiem oraz ochrony jego bioróżnorodności.

Białowieski Park Narodowy

Białowieski Park Narodowy to wyjątkowy obszar, który zachwyca swoją niezwykłą przyrodą i bogatą historią. Położony w północno-wschodniej Polsce, przy granicy z Białorusią, jest jednym z najstarszych tego typu obiektów w Europie. Jego sercem jest Puszcza Białowieska, ostatni fragment pierwotnego lasu nizinnego na kontynencie, dom dla wielu gatunków roślin i zwierząt, w tym dla symbolu parku – żubra europejskiego. Park jest nie tylko skarbem narodowym, ale i światowym dziedzictwem przyrody. Dziś jednak stoi przed poważnymi wyzwaniami. Zmieniający się klimat oraz antropopresja, w tym rozwój infrastruktury czy wycinki lasów, stanowią zagrożenie dla tych unikalnych ekosystemów. Ochrona wyjątkowej bioróżnorodności oraz zrównoważone zarządzanie są kluczowymi wyzwaniami, przed którymi stanie nowy dyrektor.

Nowe kierownictwo dla Białowieskiego Parku Narodowego – początek rekrutacji

W pierwszych dniach nowego roku minister ds. klimatu i środowiska, Paulina Hennig-Kloska, podjęła decyzję o odwołaniu z funkcji dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego dr. hab. Michała Krzysiaka, który zajmował to stanowisko od ponad 5 lat. Obecnie jego obowiązki przejął Aleksander Bołbot, wcześniej wicedyrektor ds. ochrony przyrody. Dnia 23 stycznia 2024 r. w Biuletynie Informacji Publicznej ministerstwa opublikowano ogłoszenie o rozpoczęciu procesu rekrutacji na stanowisko dyrektora parku.

Kryteria i oczekiwania wobec nowego dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego

Aby ubiegać się o stanowisko dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego kandydaci muszą spełniać szereg konkretnych wymagań:

  • polskie obywatelstwo;
  • tytułu zawodowego magistra lub równorzędne wykształcenie;
  • kandydat powinien mieć odpowiednią wiedzę i wykształcenie w dziedzinach związanych z obowiązkami dyrektora parku narodowego, takie jak ochrona środowiska, ekonomia, prawo ochrony środowiska, rachunkowość, finanse publiczne, prawo pracy oraz wiedza dotycząca funkcjonowania Białowieskiego Parku Narodowego;
  • wymagane jest co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku kierowniczym;
  • kandydat powinien posiadać umiejętności kierownicze, takie jak zarządzanie zespołem, strategiczne zarządzanie, organizacja pracy, skuteczne podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, umiejętności komunikacyjne oraz zdolność do współpracy.

Ponadto osoba ubiegająca się o stanowisko dyrektora parku narodowego musi być uprawniona do pełnienia funkcji publicznych, nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz nie może posiadać zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Dodatkowe atuty to posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego w dziedzinach nauk przyrodniczych lub leśnych, umiejętność autoprezentacji, komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz doświadczenie zawodowe związane z ochroną przyrody, w tym praca w parkach narodowych.

Zakres obowiązków

Organizatorzy konkursu na dyrektora parku narodowego stawiają przed kandydatami szereg wymagań, w tym oczekują rozległej wiedzy o ochronie przyrody, umiejętności zarządzania, a także zdolności do skutecznej komunikacji i współpracy. Nie bez przyczyny. Nowy dyrektor będzie odpowiedzialny za zarządzanie parkiem, opracowanie i wdrażanie strategii ochrony i rozwoju jednostki, wydawanie zarządzeń, prowadzenie postępowań i udział w rozprawach, a także za współpracę z innymi instytucjami. Do obowiązków dyrektora należy również reprezentowanie parku na arenie krajowej i międzynarodowej.

Proces rekrutacji na stanowisko nowego dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego obejmuje pięć etapów, w tym: ocenę aplikacji, test wiedzy, prezentację koncepcji zarządzania oraz rozmowę kwalifikacyjną. Termin składania aplikacji upływa 12 lutego 2024 r. Kandydaci mogą dostarczyć swoje dokumenty osobiście do siedziby urzędu lub przesłać je pocztą na adres Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

tak tak ta a

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
  • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover