Bobry – kiedy i komu należy się odszkodowanie?

Bobry

Według danych GUS w roku 2021 populacja bobra europejskiego (Castor fiber) na terenie Polski osiągnęła wielkość 147 696 osobników, gdy jeszcze w roku 2000 wynosiła zaledwie ok. 25 000.

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916 t. j. ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2022 r. poz. 2380) bóbr europejski objęty jest ochroną częściową. To znaczy, że wskazane dla tego gatunku zakazy i ograniczenia muszą być bezwzględnie przestrzegane. Ale znaczy to również, że jeżeli działalność bobrów przynosi szkody w uprawach, zbiorach lub drzewostanie to właścicielowi gruntu, który poniósł szkody, należy się odszkodowanie. Obok pozytywnych efektów w postaci nowych bagiennych siedlisk i małych zbiorników retencyjnych, działalność bobrów przyczynia się do powstawania szkód. Straty dotyczą głównie rolnictwa. Ale zdarzają się również w infrastrukturze komunalnej. W efekcie podtopień spowodowanych podpiętrzeniem wody, konieczne są interwencje i późniejsze usuwanie szkód.

Zgodnie z art. 126 ustawy o ochronie przyrody za szkody wyrządzone przez bobry odpowiada Skarb Państwa. W tym zakresie reprezentuje go regionalny dyrektor ochrony środowiska, który ustala wysokość odszkodowania i dokonuje jego wypłaty. W przypadku chęci skorzystania z tej możliwości należy wypełnić stosowny wniosek i złożyć go we właściwym RDOŚ-u. Formularz wraz z procedurą postępowania opisane są na stronach internetowych poszczególnych RDOŚ. Przykładowo strona www RDOŚ w Warszawie.

Nigdy nie należy samodzielnie rozbierać tamy ani niszczyć siedliska bobrów. Zwierzęta te znajdują się pod ochroną, a niszczenie tam bobrowych jest wykroczeniem, o którym mowa w art. 131 ustawy o ochronie przyrody i podlega karze aresztu lub grzywny. W przypadku szkód spowodowanych przez bobry należy wystąpić do dyrektora RDOŚ o odszkodowanie. Wypłaty z tego tytułu nie muszą być jednorazowe. Można składać kolejne wnioski, pomimo że dla poprzedniego wypłacono już kwotę odszkodowawczą. Wówczas brane są pod uwagę szkody, które powstały po dniu, w którym dokonano oględzin i szacowania zniszczeń. Dodatkowo warto też skorzystać z innych form ubezpieczeń od szkód powodowanych przez dziko żyjące gatunki chronione.

Jeżeli jednak szkody wywołane przez działalność bobrów są szczególnie uciążliwe, wielokrotne i przynoszą stałe, znaczące straty, można wystąpić o rozbiórkę tamy bobrowej. Działanie to wymaga uzyskania zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Występuje o nie właściciel cieku (Wody Polskie) lub właściciel rowu (właściciel gruntu), na którym osiedliły się bobry. Prace związane z usuwaniem tam bobrowych można wykonywać wyłącznie po uzyskaniu zgody od właściwego organu i w ściśle określonym terminie, który przypada zazwyczaj w okresie od 1 marca do 15 kwietnia oraz od 1 sierpnia do 30 listopada.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
  • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover