Zrównoważona energia szansą dla współczesnego rolnictwa

Tradycyjną rolą rolnictwa jest produkcja żywności oraz usługi z nią związane. Coraz częściej spotykamy się jednak z sytuacją, w której niezbędnym wydaje się wdrożenie nowego podejścia do funkcji rolnictwa, tj. łączenie produkcji żywności z wytwarzaniem energii i jej źródeł.

Obecnie większy nacisk kładzie się na model rolnictwa zrównoważonego, który powinien opierać się o efektywniejsze wykorzystywanie surowców powstałych w gospodarstwie, w tym większy ich udział w produkcji energii. W sytuacji w jakiej znaleźliśmy się w XXI w. coraz częściej dostrzega się potrzebę racjonalnych produkcji oraz zużycia energii, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi ekosystemu i naturalnych wartości środowiska. Sytuacja ta wynika głównie z:

 • wojny w Ukrainie;
 • wyczerpujących się – przy stale wzrastającym zużyciu – zasobach pierwotnych, tj. węgla, ropy i gazu;
 • ciągłej emisji do atmosfery dwutlenku węgla i innych gazów, związanych także z produkcją rolną (głównie zwierzęcą) oraz spalaniem paliw stałych, ciekłych i gazowych;
 • wysokiego stężenia gazów cieplarnianych i powodowanego nimi zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody, całych ekosystemów;
 • obserwowanej zmiany klimatu.

Zmiana klimatyczna wymusza nowe podejście do energetyki

Obserwowana zmiana klimatu wymusza nowe podejście do energetyki na obszarach wiejskich i w rolnictwie. Dlatego w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2022 – 2027 (PS WPR) przewiduje się wsparcie finansowe rolników w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

W rolnictwie energia odnawialna może być wytwarzana z wykorzystaniem takich technologii jak:

 • biogazownie, głównie mikrobiogazownie;
 • kolektory słoneczne;
 • systemy fotowoltaiczne;
 • pompy ciepła, np. wykorzystujące energię z procesów hodowli zwierząt;
 • kotły na biomasę;
 • małe elektrownie wiatrowe oraz lądowe farmy wiatrowe.

Gospodarka energetyczna na obszarach wiejskich

Gospodarka energetyczna na obszarach wiejskich związana jest z użytkowaniem energii nie tylko bezpośrednio w gospodarstwach domowych, ale też w ich otoczeniu oraz w działalności rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego oraz transporcie.

Zużycie energii w rolnictwie

Zgodnie z danymi GUS, polskie rolnictwo w ostatnich latach zużywa ok. 7% energii finalnej, podczas gdy w Unii Europejskiej wartość ta wynosi ok. 3%. Energia pozyskiwana jest przede wszystkim z paliw ciekłych i gazowych – ok. 50%, z węgla – ok. 40% oraz w niewielkim stopniu z gazu ziemnego i płynnego – ok. 3%.

Dlatego tak duże znaczenie ma zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, oparty na odnawialnych źródłach energii i związanej z tym poprawie warunków środowiskowych wsi, a także jakości życia jej mieszkańców. Polskie rolnictwo jest energochłonne, niemniej jednak może być ważnym producentem odnawialnych źródeł energii, m.in. biomasy i komponentów do produkcji biopaliw.

Obszary wiejskie w Polsce mają duży potencjał pozyskiwania ekologicznych, odnawialnych źródeł energii, niemniej jednaj ich wykorzystanie jest niewielkie, głównie z powodów niekorzystnych uwarunkowań administracyjno-prawnych.

Projekt nowelizacji przepisów w celu rozwoju spółdzielni energetycznych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ostatnim czasie poinformowało, że zespół Pełnomocnika Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich pracuje nad pakietem rozwiązań wspierających transformację energetyczną obszarów wiejskich, korzystną w szczególności dla rolników indywidualnych.

W odpowiedzi na zdefiniowane problemy z przyłączeniami instalacji OZE do sieci oraz z zawieraniem umów przez spółdzielnię energetyczną z przedsiębiorstwami energetycznymi przygotowany został projekt zmian przepisów. Propozycje regulacji dotyczą m.in. zakupu energii przez samorząd lokalny od spółdzielni energetycznej. Zgodnie z ustawą z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, spółdzielnia energetyczna to działająca lokalnie forma zrzeszenia, której celem jest zaspokajanie potrzeb energetycznych lub ciepłowniczych spółdzielni energetycznej i jej członków na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich.

Warto wskazać, że w Polsce na liście Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa są tylko dwie spółdzielnie energetyczne. Przykładowo w Niemczech działa ich ponad tysiąc, a w Danii około dwóch i pół tysiąca.

Budowa nowych biogazowni – korzyści dla mieszkańców wsi

W związku z realizacją jednego z działań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, tj. przedsięwzięcia pod nazwą „Innowacyjna biogazownia”, od czerwca 2022 r. działa 6 eksperymentalnych mikrogazowni. Powstały one w centrum badawczym poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Brodach Poznańskich.

Tam też planowane jest uruchomienie pierwszej w Polsce biogazowni wytwarzającej biometan, bez emisji uciążliwych zapachów. Prototypowa instalacja będzie samowystarczalna pod kątem energii elektrycznej i ciepła dzięki wykorzystaniu części produkowanego biogazu. Dzięki takiej instalacji cena ciepła dla mieszkańców wsi będzie stosunkowo niska. Ponadto zaletą takiego rozwiązania jest wykorzystywanie odpadów biodegradowalnych z rolnictwa – gospodarka o obiegu zamkniętym – dzięki czemu obniżone zostaną koszty związane z ich utylizacją. Nowa technologia cechować się będzie również wysoką i stabilną produkcją paliwa gazowego, bezodorowością, wykorzystywaniem biogenów w obiegu zamkniętym (wytwarzaniem wysokiej jakości pofermentu w celu jego dalszego użycia jako produktu/ów dopuszczonych do obrotu komercyjnego), samowystarczalnością energetyczną w oparciu o produkowany biogaz oraz niskimi kosztami eksploatacji.

Przedsięwzięcie „Innowacyjna biogazownia” jest realizowane dzięki środkom z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o przedsięwzięciu można znaleźć na stronie http://www.gov.pl/web/ncbr/innowacyjna-biogazownia.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
 • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover