II edycja konferencji Technologie Retencji Wody w Przemyśle – innowacje i wyzwania

Technologie Retencji Wody

II edycja konferencji Technologie Retencji Wody w Przemyśle odbędzie się w dniach 22-23 lutego 2024 r. w Warszawie. „Wodne Sprawy” mają przyjemność objąć to wydarzenie patronatem medialnym. Zgromadzi ono ekspertów oraz profesjonalistów z sektora wodnego, którzy będą dyskutować o innowacjach i najświeższych trendach w dziedzinie zarządzania wodą. Agenda konferencji obejmie zagadnienia związane z nowoczesnymi technologiami do gromadzenia wód opadowych, analizę kosztów związanych z retencją wody, a także strategie ochrony zasobów. Spotkanie to będzie niepowtarzalną okazją do wymiany doświadczeń i poszerzenia wiedzy o skutecznym wykorzystaniu wody w przemyśle, co jest szczególnie istotne wobec rosnących wyzwań związanych z zarządzaniem zasobami.

II Konferencja Technologie Retencji Wody w Przemyśle – kluczowe tematy

Konferencja skupi się na kilku ważnych obszarach:

  • panel poświęcony przepisom prawnym związanym z retencją wody; opłaty za wody opadowe i roztopowe, instrumenty prawne odnoszące się do zagospodarowania wód opadowych, źródła finansowania inwestycji;
  • przykłady instalacji przemysłowych do wykorzystania wód deszczowych;
  • ochrona zasobów wodnych i sposoby zagospodarowania wód opadowych;
  • dobre praktyki na przykładzie zakładów przemysłowych.

Podczas konferencji odbędą się również warsztaty pod tytułem „Opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – jak ograniczyć koszty w świetle obowiązujących regulacji prawnych?”. Poprowadzi je Tymoteusz Mądry z Kancelarii WODKAN. Zaplanowano poruszenie takich tematów, jak:

  1. opłaty za odprowadzenie wód opadowych do wód i urządzeń wodnych – jak mierzyć ilości i obliczać wysokość opłaty;
  2. opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – kogo dotyczy i jaka jest jej wysokość;
  3. gminne opłaty od odprowadzania deszczówki – dwa modele opłat;
  4. odprowadzanie wód do gminnej kanalizacji deszczowej czy własny system – co stanowi najlepsze rozwiązanie;
  5. rozwiązania ograniczające koszty gospodarowania wodami opadowymi w świetle przepisów Prawa Wodnego i praktyki.

Konferencja będzie również okazją do dyskusji na temat innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie retencji wody oraz przyszłościowych kierunków rozwoju technologii w tym obszarze. Uczestnicy będą mogli wymieniać się doświadczeniami i wizjami, co z pewnością przyczyni się do rozwoju nowych, bardziej efektywnych metod zarządzania zasobami wodnymi.

Znaczenie retencji wody w przemyśle

W Polsce ujmowanej całościowo niedobór wody nie występuje, ale jej nierównomierny rozkład jest prawdziwym wyzwaniem. Regiony takie jak Mazowsze, Wielkopolska czy Górny Śląsk, charakteryzujące się rozwiniętym przemysłem, zmagają się z ograniczoną dostępnością dobrej jakości wód powierzchniowych i mniejszą sumą opadów w ciągu roku. W tym kontekście kluczową rolę odgrywa optymalizacja zużycia zasobów, zarówno w przemyśle, jak i w gospodarstwach domowych. Procesy produkcyjne wymagają zużycia dużych ilości wody, dlatego stosowanie obiegów zamkniętych oraz wykorzystanie deszczówki stało się wręcz koniecznością.

Przemysł, będąc jednym z głównych konsumentów wody, odpowiada za znaczny odsetek poboru zasobów powierzchniowych w kraju i może przyczyniać się do degradacji ekosystemów. Retencja wód opadowych z pewnością pozwala na efektywniejsze wykorzystanie darmowego ich źródła, minimalizując przy tym negatywny wpływ na środowisko. Dzięki magazynowaniu i ponownemu wykorzystaniu wody biznes może znacząco obniżyć koszty związane z jej zakupem, oczyszczaniem i odprowadzaniem, co przekłada się na oszczędności finansowe i zwiększenie efektywności operacyjnej. Ponadto systemy retencyjne w przemyśle mogą zmniejszyć zależność od lokalnych ujęć, co jest kluczowe w okresach suszy.

II Konferencja Technologie Retencji Wody w Przemyśle stanowi istotne wydarzenie dla wszystkich zainteresowanych gospodarowaniem wodami opadowymi i retencją w procesach produkcji i jest odpowiedzią na istniejące zapotrzebowanie. Wydarzenie to platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk. Jego celem jest między innymi promowanie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych rozwiązań w tej kluczowej dziedzinie gospodarki.

Organizatorem wydarzenia jest firma BMP. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie poświęconej konferencji.

music-cover