Ile nawozu pobiera roślina, a ile produkuje krowa – o bilansowaniu azotu w Programie azotanowym

nawozu pobiera roślina

Prowadzenie rolniczego gospodarowania, zarówno w zakresie produkcji zwierzęcej, jak i roślinnej, wymaga kontrolowania ilości wytworzonego i zużytego azotu. Jest to działanie kluczowe dla zminimalizowania strat, ale również dla prawidłowego zbilansowania nawożenia i dostarczenia roślinom odpowiednich dawek składników odżywczych. Maksymalne zmniejszenie strat biogenów do środowiska, podczas produkcji rolnej, stanowi podstawę ograniczania presji ze strony tego sektora na wody.

Aktualizacja programu azotanowego wprowadza uzupełnienia i zmienia część danych dotyczących jednostkowych ładunków azotu wydalanego przez poszczególne gatunki i grupy technologiczne zwierząt oraz pobieranych przez rośliny. Aktualizacje te wynikają przede wszystkim ze zmian w prowadzeniu produkcji rolniczej. Pojawiają się nowe technologie, zmieniają uwarunkowania klimatyczne, wywołujące potrzebę dostosowania produkcji rolniczej do nowych uwarunkowań. Rolnictwo jest jednym z najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu sektorów gospodarki, zatem podjęte prace aktualizacyjne stanowią także działania adaptacyjne do zachodzących zmian.

Program azotanowy – co nowego w odniesieniu do produkcji zwierzęcej?

Weryfikacja programu azotanowego w tym zakresie objęła analizę wskaźników produkcji nawozów naturalnych i zawartego w nich azotu. Zmiany wprowadzono w zakresie średnich zawartości związków azotu w odchodach zwierząt gospodarskich, w średnich rocznych wielkościach produkcji nawozów naturalnych przez te zwierzęta, określono także współczynniki DJP dla nowych gatunków zwierząt gospodarskich. Prace oparto na znowelizowanych danych wyjściowych, służących do obliczania wielkości ładunku azotu w nawozach naturalnych uzyskiwanych z krajowego chowu zwierząt gospodarskich, uwzględniając zachodzące w gospodarstwach zmiany technologiczne i produkcyjne.

Weryfikacja i aktualizacja danych dotyczących średniej rocznej wielkości produkcji nawozów naturalnych i koncentracji zawartego w nich azotu wprowadziła zmiany w odniesieniu do grup technologicznych dla trzody chlewnej i bydła, dodatkowo wskazano te informacje dla gatunków zwierząt wcześniej nieujętych w załączniku (bawoły, osły, muły, alpaki, lamy), określono i skorygowano wartości wskaźników dla części zwierząt utrzymywanych w systemie otwartym i na głębokiej ściółce oraz uwzględniono wskazania dla sposobu wyliczeń w przypadku systemu półotwartego. Poza tym dokonano ujednolicenia zapisów pod względem podziału części gatunków na grupy technologiczne (w odniesieniu do mułów, osłów i bawołów). Doprecyzowaniu i korekcie uległy również wartości DJP dla grup technologicznych świń oraz wprowadzono współczynniki dla lam i alpak.

Jakie zmiany zaplanowano w odniesieniu do produkcji roślinnej?

Przedmiotem prac w tym zakresie była weryfikacja i aktualizacja sposobu obliczania dawek nawozów azotowych zapewniających maksymalne pobieranie tego składnika przez rośliny.

Niezmienna pozostała dopuszczalna wielkość rocznej dawki nawozów naturalnych wykorzystywanych rolniczo – 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych.

Aktualizacja danych dotyczących pobrania jednostkowego azotu dla rodzajów upraw, oparta o najnowsze wyniki badań w zakresie zapotrzebowania poszczególnych gatunków roślin, wskazała na niedoszacowanie lub przeszacowanie pobrania jednostkowego przez niektóre uprawy. Zweryfikowano dawki azotu dla kukurydzy uprawianej na zieloną masę, słonecznika (nasiona), konopi włóknistych, lnu oleistego i włóknistego, kapusty włoskiej, szparagów. Część z wprowadzonych zmian jest bardzo znacząca, np. zmiana wartości pobrania z 25 kg N na 1 tonę produktu na 3,5 kg w przypadku szparagów, czy z 49,5 kg na 9,5 w przypadku lnu włóknistego. Dodatkowo uzupełniono wartości pobrania przez ruń trwałych użytków zielonych.

Zrezygnowano z konieczności uwzględniania roślin bobowatych w sporządzaniu uproszczonego bilansu azotu. Przesłanką dla takiego rozwiązania jest fakt samowystarczalności tej grupy roślin w zaopatrywaniu się w azot dzięki symbiozie z bakteriami z rodzaju Rhizobium. Zasadność zastosowania ewentualnej startowej dawki azotu dla tych upraw nie powinna być prezentowana w postaci jednostkowego pobrania na jednostkę wytworzonego plonu, stąd całkowicie zrezygnowano z umieszczenia roślin z tej rodziny w zestawieniu wykorzystywanym do liczenia maksymalnych dawek nawozów azotowych.

Aktualne dane dotyczące efektywności wykorzystywania azotu po roślinach bobowatych stanowiły podstawę weryfikacji wartości jednostkowych azotu działającego pozostającego w glebie po uprawie tych roślin. Dotychczas rekomendowane wartości okazały się przeszacowane, wobec czego dokonano ich korekty, a jednocześnie całość uproszczono poprzez ograniczenie liczby wyróżnianych rodzajów przedplonów roślin bobowatych.

Program azotanowy wprowadza również nowe, istotne dla bilansowania nawożenia elementy, tj. równoważniki nawozowe dla ścieków i osadów ściekowych oraz uszczegóławia informacje o zasobach azotu mineralnego w glebie w okresie wiosennym.

Autorzy prac zalecają prowadzenie dalszych analiz i prac badawczych ukierunkowanych na ustalanie dawek nawozów mineralnych stosowanych na użytkach zielonych i ewentualną ich nowelizację w odniesieniu do roślin uprawy polowej.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
  • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover