Miejskie patelnie – czyli o powierzchniach nieprzepuszczalnych w miastach

Miejskie patelnie

Na świecie i w Polsce obserwuje się jedną, przeważającą tendencję w zakresie urbanizacji – jej wzrost. Korzyści wynikające z życia w mieście przyciągają coraz więcej osób. Tkanka miejska rozrasta się i zagęszcza – ale czy we właściwy sposób?

W większości polskich miast nadal nie dostrzega się pilnej potrzeby rozszczelniania przestrzeni nieprzepuszczalnych. Nie docenia się zieleni miejskiej, retencjonowania wody czy otaczających miasto terenów leśnych. W ostatnich latach temperatury, zwłaszcza w miesiącach wakacyjnych, były dla mieszkańców miast wręcz nie do zniesienia. Pojawiło się nawet określenie, że zabetonowane powierzchnie nagrzewają się jak patelnie. Wiele osób zaczęło mierzyć temperaturę przy powierzchni ziemi – na placach zabaw, chodnikach – wyniki były fatalne. Miejscami przekraczały wartość 60°C, kiedy w tym samym czasie nagrzane słońcem trawniki osiągały jedynie połowę tej wartości.

Nie tylko upały są dla mieszkańców miast coraz bardziej uciążliwe. Nie można zapomnieć, iż w wyniku uszczelniania powierzchni, następuje szybki spływ wody opadowej. Ma to ogromne znaczenie w przypadku nawalnych deszczy. Kanalizacja miejska nie nadąża z odprowadzaniem wody i zdarza się, że ulice czy place są zalane i zupełnie nieprzejezdne.

Można zatem stwierdzić, że niewłaściwy kierunek rozwoju tkanki miejskiej oraz nasilenie się zjawisk ekstremalnych, związanych ze zmianami klimatu, ma fatalne skutki dla mieszkańców miast. Nie mówimy już tylko o dyskomforcie, ale o zagrożeniu dla zdrowia i życia mieszkańców.

Warto wiedzieć: Powierzchnie nieprzepuszczalne charakteryzują się wysokim wskaźnikiem kumulacji ciepła i niską pojemnością cieplną w stosunku do terenów wodnych i zielonych. Elementy zbudowane z materiałów takich jak beton, cegła czy asfalt pochłaniają znacznie więcej promieni słonecznych niż odbiją, by w dalszej kolejności oddać nagromadzoną energię i tym samym zwiększyć temperaturę otoczenia[1].

Miasta mogą sprawdzić, jak mocno są zabetonowane

Pod koniec ubiegłego roku, na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, został opublikowany Przewodnik dla miast, który dzieli wskaźniki przyrodniczo-klimatyczne na cztery kategorie:

  • Zieleń i retencja miejska;
  • Powierzchnie nieprzepuszczalne (zabetonowane);
  • Miejska wyspa ciepła;
  • Bioróżnorodność.

Dodatkowo w przewodniku opisano, jak obliczyć wartości wskaźników za pomocą bezpłatnych danych. Materiały do pobrania znajdują się na stronie Ministerstwa.

W kategorii Powierzchnie nieprzepuszczalne (zabetonowane) przedstawiono dwa wskaźniki:

  • udział powierzchni nieprzepuszczalnych w obszarze zurbanizowanym miasta;
  • powierzchnie nieprzepuszczalne w mieście przypadające na 1 mieszkańca.

Pierwszy z nich informuje o udziale powierzchni nieprzepuszczalnych w obszarze zurbanizowanym miasta. Zaliczamy tu zabudowę zwartą oraz luźną, tereny przemysłowe, handlowe i komunikacyjne. Do wyznaczenia obszarów zurbanizowanych służą dane ze zdjęć satelitarnych projektu CORINE Land Cover (CLC).

Drugi ze wskaźników dostarcza wiedzy o powierzchni obszarów nieprzepuszczalnych w mieście w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Głównym źródłem informacji potrzebnych do obliczeń jest BDOT10k, baza danych zawierająca lokalizację przestrzenną obiektów topograficznych wraz z ich podstawową charakterystyką opisową. Dostępna jest ona do pobrania na stronie krajowego geoportalu. Składowymi, które wspólnie tworzą powierzchnie szczelne w mieście są: budynki, drogi, drogi piesze i rowerowe, place czy lotniska. Ważną rolę w tym przypadku odgrywa materiał, z którego wykonano nawierzchnię.

Przykład Knurowa, miasta w województwie śląskim

Dla lepszego zobrazowania i zrozumienia wskaźników, przeliczono je i przedstawiono graficznie na przykładzie Knurowa. Jest to miasto położone w województwie śląskim, w powiecie gliwickim. Jego powierzchnia wynosi 34 km2 i w 2022 r. było zamieszkane przez 36 044 osoby[2]. Obszary zurbanizowane, wydzielone na podstawie danych CLC (Corine Land Cover 2018), zajmują 11 km2. Powierzchnie nieprzepuszczalne, obliczone na podstawie zobrazowań satelitarnych, zajmują 3,22 km2, zatem ich udział w obszarze zurbanizowanym miasta wynosi 29,3%. Na podstawione danych BDOT (Baza danych obiektów topograficznych) obliczono, że powierzchnie nieprzepuszczalne w całym mieście zajmują 3 056 762,2 m2, w takim wypadku na 1 mieszkańca miasta Knurów przypada 84,8 m2 powierzchni szczelnych.

wodne sprawy 5 2023 5
Zobrazowania pokazujące rozmieszczenie powierzchni nieprzepuszczalnych określone na podstawie różnych metod i baz danych
Wyk.: Monika Mazur, Pectore-Eco, na podstawie: Corine Land Cover 2018, BDOT, dane GUGiK

Omówione wskaźniki informują o stopniu uszczelnienia miasta, a także wskazują miejsca, w których to zjawisko może występować w przyszłości. Uzyskane wyniki i zobrazowania mogą być pomocne w zrównoważonym planowaniu działań przestrzennych. Rozszczelnienie miast jest niezwykle ważnym aspektem adaptacji miast do zmian klimatu.

Co my możemy zrobić?

Istnieje wiele sposobów na zmniejszenie powierzchni zabetonowanych. Oprócz wygospodarowania w ogrodzie miejsca na trawnik, rabaty czy oczko wodne, ważne jest też odpowiednie dobranie materiałów, np. rezygnacja z tradycyjnej kostki brukowej. W miastach dobrym pomysłem jest aktywna działalność w radach osiedli i promowanie stosowania nowoczesnych rozwiązań materiałowych, np. zielonych parkingów oraz mikroretencji – pól deszczowych czy studni chłonnych. Można również skorzystać z możliwości realizacji projektów poprzez budżet obywatelski i zaproponować utworzenie ogrodu deszczowego, zielonych przystanków czy zwiększenie nasadzeń drzew, np. na placach zabaw.


W artykule korzystałam m.in. z prac:

[1] Miasta wobec zmian klimatu. IRMiR, Warszawa-Kraków, 2020

[2] Bank Danych Lokalnych: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
  • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover