Opłaty za usługi wodne 2024 – jakie zmiany wprowadza nowe rozporządzenie Rady Ministrów?

usługi wodne

Z dniem 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2023 r w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 2471). Zmienia ono dotychczas obowiązujące przepisy z dnia 22 grudnia 2017 r. Regulacje prawne wynikają bezpośrednio z ustawy Prawo wodne ale również z ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2029) o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

Kogo dotyczą nowe przepisy?

Nowe rozporządzenie wydane zostało na podstawie art. 227 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2023 poz. 1478 z późn. zm.). Zawarte w nim regulacje dotyczą zobowiązanych do uiszczania opłat za usługi wodne i obejmują grupę przedsiębiorstw i podmiotów, które pobierają wody zarówno podziemne, jak i powierzchniowe. Co istotne, zgodnie z nowymi przepisami koniecznością uiszczania opłat objęte zostały również podmioty wykorzystujące je do celów związanych z pompami ciepła oraz akumulatorami ciepła warstwy wodonośnej. Nowe regulacje obejmują także zakłady przemysłowe i podmioty, które wprowadzają ścieki zasolone do śródlądowych wód płynących oraz Wody Polskie – kluczowy podmiot odpowiedzialny za zarządzanie zasobami wodnymi na terenie kraju.

Opłaty za usługi wodne – jakie zmiany?

Wydane 26 października 2023 r. rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wprowadza szereg nowych regulacji. Przede wszystkim należy wymienić wśród nich stawki związane z wprowadzaniem do wód podziemnych każdego 1 m3 wód pochodzących z pompy ciepła lub akumulatora ciepła warstwy wodonośnej. Wynoszą one, w zależności od wysokości temperatury odprowadzanej wody, od 0,68 zł do 4,24 zł.

Regulacje określają również górne jednostkowe stawki za usługi wodne w formie opłaty zmiennej dotyczącej poboru wód podziemnych do pomp ciepła i akumulatorów ciepła warstwy wodonośnej. Wynoszą one 1,00 zł za 1 MWh energii cieplnej wyprodukowanej lub pobranej przez instalacje oraz 0,35 zł za pobór bezzwrotny 1 m3 wody technologicznej nieprzeznaczonej wprost do produkcji lub poboru energii cieplnej.

Rozporządzenie Rady Ministrów wprowadza także współczynniki różnicujące jednostkową stawkę opłaty za usługę wodną. Dotyczą one zakładów odprowadzających ścieki o zwiększonym zasoleniu i obejmują korzystanie z systemu retencyjno-dozującego lub innego, który pozwala uzyskać ten sam efekt. Ponadto współczynniki dotyczą oczyszczania lub podczyszczania ścieków oraz wód pochodzących z odwadniania zakładów górniczych, zawierających chlorki i siarczany, w systemie oczyszczania lub podczyszczania ścieków przemysłowych. W rozporządzeniu przewiduje się także podwyższenie od 2030 r. stawki opłat zmiennych za usługi wodne dla tzw. zakładów o zwiększonym zasoleniu.

Stawki opłat za pobór wód podziemnych oraz powierzchniowych pozostają bez zmian

Wbrew zapowiedziom rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za usługi wodne zakłada utrzymanie dotychczasowych stawek za jednostkowe usługi wodne związane z poborem wód podziemnych lub powierzchniowych. Oznacza to więc, że opłaty za usługi wodne związane z poborem wód podziemnych będą wciąż naliczane w stałej kwocie wynoszącej 500 zł za każdą dobę za 1 m3/s, przy uwzględnieniu maksymalnego poboru wód określonego w pozwoleniu wodnoprawnym lub w pozwoleniu zintegrowanym.

Analogicznie, stawki opłat za usługi wodne związane z poborem wód powierzchniowych zostaną utrzymane na poziomie 250 zł za dobę za 1 m3/s, z uwzględnieniem maksymalnego poboru wód określonego w pozwoleniu wodnoprawnym lub w pozwoleniu zintegrowanym. Utrzymanie stawek opłat na tym samym poziomie wynika z rezygnacji z łączenia wysokości opłat za usługi wodne z poboru wód podziemnych i wód powierzchniowych z dostępnością zasobów wód podziemnych oraz średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ). Decyzja ta podyktowana była trudnościami z ustaleniem SNQ dla poszczególnych wód oraz dostępnych zasobów wodnych.

Nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wchodzi w życie 1 stycznia 2024 r. Wyjątkiem są przepisy określające stawki opłat za usługi wodne dla tzw. zakładów o większym zasoleniu – obowiązywać zaczną one od 1 stycznia 2030 r.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
  • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover