Artykuł sponsorowany Idea 3W


Platforma 3W – woda, wodór i węgiel zasobami XXI wieku

Platforma 3W

Idea 3W to inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), której celem jest wsparcie świata nauki i biznesu w rozwoju nowoczesnych technologii m.in. w przemyśle, energetyce oraz medycynie. W początkiem listopada 2023 roku wystartowała platforma 3W – narzędzie, które umożliwia efektywne wsparcie rozwoju technologii z obszaru wody, wodoru i węgla pierwiastkowego i ułatwia współpracę pomiędzy twórcami nowatorskich projektów i naukowcami a firmami zainteresowanymi komercjalizacją wynalazków.

Idea 3W

Idea 3W to unikalna na skalę światową koncepcja, w której łączymy kompetencje i potrzeby świata nauki, biznesu i administracji, by w oparciu o technologie z obszaru wody, wodoru i węgla pierwiastkowego budować lepszą, nowoczesną, zrównoważoną przyszłość. Idea jest odpowiedzią na wyzwania, przed którymi stoi całe społeczeństwo w XXI w. Są to m.in. transformacja energetyczna czy bezpieczny dostęp do wody pitnej.

Widzimy ogromny potencjał we współpracy i synergii działań naszych partnerów. Idea 3W buduje mosty, które łączą różne środowiska – naukę, biznes, administrację, aby razem wzmacniać konkurencyjność polskich przedsiębiorstw i pomagać efektywniej wykorzystywać te strategiczne zasoby przyszłości – powiedział Maciej Przybyła, dyrektor zarządzający pionem strategii w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Doświadczenie pokazuje, że współpraca jest najlepszą metodą osiągania zamierzonych efektów. Nawet najlepszy wynalazek nie zmieni świata, jeśli zabraknie inwestora i firmy, która zechce go skomercjalizować. Z drugiej strony, nawet duża inwestycja i kampania marketingowa nie umożliwią ludziom korzystania z technologii, jeśli na przeszkodzie staną niesprzyjające regulacje prawne. Potrzebujemy współpracy na wszystkich tych polach, aby skutecznie wdrażać innowacje, które spowodują, że nasze życie będzie łatwiejsze i bardziej ekologiczne.

Trzy zasoby przyszłości

Woda, wodór i węgiel to kluczowe zasoby, które odpowiednio wykorzystane mogą wzmocnić pozycję Polski na światowym rynku. Ograniczona ilość wody pitnej dostępnej w naszym kraju zmusza nas do działania na rzecz gospodarki w obiegu zamkniętym. Aby rozwijać nowe technologie musimy zadbać o retencję i systemy uzdatniania wody. Jednocześnie to właśnie nowoczesne wynalazki pomagają tworzyć projekty oszczędzające wodę zarówno w naszych domach, jak i w przemyśle.

Wodór jest dzisiaj określany jako paliwo przyszłości. Zmiana klimatu pokazuje nam, że musimy rozwijać bezemisyjne metody produkcji energii. Polskie przedsiębiorstwa, przy odpowiednim wsparciu, mogą zostać liderami w produkcji zielonego wodoru. Możliwość wykorzystywania go do zasilania samochodów, autobusów i pociągów jest już praktycznie na wyciągnięcie ręki.

Ostatnie W to węgiel – pierwiastek, który występuje we wszystkich żywych organizmach. Chodzi o nowoczesne technologie węglowe, a nie o węgiel rozumiany jako paliwo kopalne. Jako pierwiastek węgiel występuje pod wieloma postaciami, które mają odmienne i bardzo cenne właściwości. Dzięki nowym wynalazkom powraca on w zupełnie innych zastosowaniach. Grafen, fulereny, nanorurki węglowe czy węgiel aktywny niosą ze sobą ogromny potencjał. Pozwalają tworzyć lżejsze i trwalsze materiały inżynieryjne, co umożliwia ich stosowanie w wielu branżach: elektronice, medycynie, budownictwie, przemyśle kosmicznym, lotnictwie i motoryzacji.

Świat 3W – rozwój i misja

W ciągu dwóch lat do świata 3W dołączyło ponad 200 partnerów, w tym m.in. Toyota Central Europe, Veolia czy Orange Polska. Wszystkich łączy zaangażowanie w rozwój technologii wodnych, wodorowych oraz węglowych i troska o zrównoważone wykorzystanie przynajmniej jednego z tych trzech zasobów.

Od początku wiedzieliśmy, że współpraca i łączenie środowisk to klucz do sukcesu. Dlatego podjęliśmy się budowy ekosystemu 3W, o którym możemy dumnie powiedzieć, że działa. Integruje społeczność ponad 200 podmiotów i tworzy platformę do współpracy różnych środowisk: biznesu, nauki i samorządów. Przykład jego funkcjonowania mogliśmy zaobserwować podczas Kongresu 3W, który odbył się w dniach 27-28 listopada w Warszawie – zgromadziliśmy na nim 1500 ekspertów związanych z sektorem 3W, którzy widzą w nim szansę dla polskiej gospodarki i przyszłych pokoleń – mówi Magdalena Sopiela, dyrektorka biura promocji i rozwoju społeczności 3W w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Ważną rolę w ekosystemie 3W ogrywają naukowcy. Polska ma ogromny potencjał intelektualny, a biznes potrzebuje nowych technologii i innowacji. Idea 3W stworzyła warunki, by integrować te dwa kluczowe środowiska: naukowców i przedsiębiorców. W 2022 roku wspólnie z 11 czołowymi polskimi uczelniami i uniwersytetami technicznymi oraz Siecią Badawczą Łukasiewicz powołała Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W, które dzisiaj skupia już 40 podmiotów.

Zadaniem ICI 3W jest zacieśnianie współpracy świata biznesu ze środowiskiem uczelni i naukowców w zakresie m.in. tworzenia programów studiów i szkoleń związanych z 3W, a udzielanie wielopłaszczyznowego wsparcia w komercjalizacji i pozyskiwaniu finansowania dla projektów naukowych z sektora 3W, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wspólnych. Ponadto centrum pilotuje projekty związane z obszarami wody, wodoru i węgla, dbając o ich efektywność i zgodność z ideą 3W. Analizuje poziom gotowości technologicznej (TRL) i oferuje konsultacje prawne oraz wsparcie w procesie uzyskiwania patentów.

Misją idei 3W jest również budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa i wagi codziennych wyborów. Dlatego 3W działa wielotorowo, m.in. organizuje warsztaty w szkołach czy konkursy dla studentów. Tworzy też filmy edukacyjne i animacje, które opowiadają m. in. o tym, jak będzie wyglądać życie człowieka za kilkanaście lat, jeśli zasoby 3W będą umiejętnie wykorzystywane. 

Internetowa platforma 3W

W listopadzie 2023 r. premierę miała platforma 3W – przestrzeń internetowa, która w realny sposób łączy biznes, naukę i sektor publiczny. Platforma 3W to centrum kompetencji, miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń, zarówno dla tych początkujących, jak i liderów branży 3W. Dzięki platformie otwierają się zupełnie nowe możliwości współpracy, realizacji i komercjalizacji ambitnych projektów w nowatorskich formatach technologicznych i biznesowych przy użytecznym i efektywnym wsparciu świata nauki.

Przedstawicielka Idei 3W, Olga Zalewska, tak opowiada o tym narzędziu: Platforma społecznościowa 3W to miejsce wymiany myśli, kompetencji i kontaktów. To nasze wirtualne miasto, w którym można spotkać firmy i ludzi, którzy szukają partnerstw biznesowych, naukowych, ale także współpracowników, weryfikacji swoich pomysłów lub finansowań dla swoich projektów. Warto zostać mieszkańcem tego miasta, by zdobyć wiedzę i wykorzystywać potencjał trzech zasobów – wody, wodoru i nanotechnologii węglowych.

Użytkownik, który zarejestruje się na platformie 3W, otrzymuje stały dostęp do najnowszych raportów, analiz branżowych, aktualnych informacji o dostępnym finansowaniu i artykułów specjalistycznych czy ekspertyz Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W. Platforma to także możliwość kontaktu i nawiązywania partnerstw z liderami branży, naukowcami i przedstawicielami instytucji.

Specjalna sekcja ogłoszeń pozwala na zamieszczanie informacji o potrzebnych lub oferowanych rozwiązaniach, poszukiwanych współpracownikach czy praktykach dla studentów.

Dla użytkowników powstała animacja, która przybliża zasady funkcjonowania platformy. Do obejrzenia na platformie YouTube.

Sektor 3W w Polsce

Woda, wodór i węgiel pierwiastkowy to surowce, które odegrają w najbliższej przyszłości dużą rolę. Poprawią jakość naszego życia, pomogą zadbać o zdrowie oraz o środowisko, w którym żyjemy. Ale to nie wszystko. Wartość materialną sektora 3W w Polsce wycenia się na 4,86 mld dol. Jednocześnie do 2030 r. spodziewany jest wzrost tej wartości do 5,6 mld dol. Platforma 3W ma pomóc polskim firmom w wykorzystaniu tego potencjału, aby zwiększyć konkurencyjność naszej gospodarki. Czy uda jej się tego dokonać? Wygląda na to, że jest na dobrej drodze.

music-cover