Rzeka w mieście – podsumowanie konferencji Fundacji Sendzimira

Rzeka w mieście

„Szkolenia Fundacji Sendzimira wciągają jak chodzenie po bagnach” – podsumowała swój udział w konferencji jedna z uczestniczek. Było intensywnie i konstruktywnie, co jest zasługą 120 specjalistów i specjalistek z całej Polski – pracowników samorządów i administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz niezależnych ekspertów, którzy przyjechali do Warszawy, by zastanawiać się nad tym, jak odbudowywać utracony potencjał ekosystemów rzecznych.

“Wszyscy mieszkamy w zlewni, czy to Odry, czy to Wisły, czy to małych miejskich rzek.”

Tym stwierdzeniem Tomasz Bergier z Fundacji Sendzimira i AGH w Krakowie rozpoczął dyskusję panelową poświęconą najnowszej publikacji Fundacji „Rzeka w mieście. Zrównoważony Rozwój – Zastosowania”. Swoich gości: Annę Januchtę-Szostak z Politechniki Poznańskiej, Agnieszkę Kowalkiewicz z Gdańskich Wód, Łukasza Pawlika z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz Jana Piotrowskiego z Zarządu Zieleni m.st. Warszawy zapytał o praktyki zarządzania dolinami rzecznymi w miastach.

Anna Januchta-Szostak przedstawiła krótko historię frontów wodnych: od czasów, kiedy dominującymi użytecznościami rzek były te związane z żeglugą, energetyką, kanalizacją i poborem wody do czasów obecnych, skupionych na odbudowywaniu usług ekosystemowych i funkcjach reprezentacyjnych. Łukasz Pawlik opowiedział, jak parki rzeczne mogą pomóc w odbudowie korytarzy ekologicznych, a Agnieszka Kowalkiewicz podkreśliła, że to obawa przed wodą zobligowała miasto do działania.

Dzięki temu Gdańsk wyrósł na lidera w zagospodarowywaniu wód deszczowych, który „stawia na to, by jak najwięcej wody było zretencjonowane w miejscu, w którym ona spada, poprzez wprowadzenie w tkankę miejską obiektów technicznych i nietechnicznych, które wodę magazynują i jednocześnie ją oczyszczają”. Natomiast Jan Piotrowski opowiedział o zarządzaniu warszawskim odcinkiem Wisły, które wymaga godzenia potrzeb obrońców przyrody, miłośników sportów wodnych czy zwolenników imprez. Wszyscy uczestnicy konferencji „Rzeka w mieście” otrzymali egzemplarz poradnika, który można także pobrać bezpłatnie. Osoby zainteresowane mają możliwość zamówienia wersji drukowanej (do wyczerpania nakładu).

Rzeka w mieście
Rzeka w mieście – podsumowanie konferencji Fundacji Sendzimira 1

Otwarty, warsztatowy charakter konferencji „Rzeka w mieście” doceniony przez uczestników

Program konferencji „Rzeka w mieście” zawierał wiele okazji do bezpośredniej wymiany doświadczeń, tak potrzebnej osobom z różnych sektorów i specjalizacji. W czasie sesji warsztatowej uczestnicy mogli wybrać jeden z trzech tematów przewodnich.

Pierwszy, „Rzeki dla natury, natura dla ludzi – renaturyzacja rzek od koncepcji do wdrożenia”, prowadziły Ilona Biedroń z Fundacji Hektary dla Natury i Maria Wiśnicka z Fundacji Sendzimira. Uczestnicy analizowali bariery stojące na drodze do realizacji „Koncepcji funkcjonalnego połączenia rzek Drzewiczki, Wąglanki i ich dolin z przestrzenią publiczną miasta Opoczno”. Wypracowywali rekomendacje odnośnie do dalszych działań, które umożliwią odbudowę ekosystemów tych rzek i przybliżą je do mieszkańców okolic. W sesji podsumowującej Tomasz Łuczkowski, zastępca burmistrza Opoczna, podziękował za wspólną pracę i zadeklarował wdrożenie wypracowanych rekomendacji.

Bobry kontra analiza SWOT

Drugi warsztat – „Kształtowanie dolin rzecznych i miejskich frontów wodnych” – poprowadzili Anna Januchta-Szostak i Tomasz Bergier. Grupy pracowały nad koncepcjami pozwalającymi godzić różne, niekiedy sprzeczne, interesy w kształtowaniu frontów wodnych, opierając się na podejściu RGBR. Skrót odwołuje się do kolorystyki stosowanej w planowaniu przestrzennym, gdzie R (red) oznacza tereny zurbanizowane/zabudowane, tożsamość kulturową i potrzeby społeczne; G (grey) – infrastrukturę i potrzeby gospodarcze; B (blue) – środowisko wodne; G (green) – środowisko przyrodnicze i ekosystemy. Praca nad analizą SWOT ujawniła mocne i słabe strony, ale też konflikty i zagrożenia oraz obszary synergii i szanse rozwojowe w kształtowaniu dolin rzecznych. Bohaterami warsztatów stały się bobry, które – w zależności od punktu widzenia – okazały się mocną lub słabą stroną oraz szansą i wyzwaniem dla zrównoważonego zarządzania dolinami rzecznymi.

Co rzeka dla Kowalskiego, co Kowalski dla rzeki?

To pytanie postawili sobie uczestnicy trzeciego warsztatu („Włączanie mieszkańców miast w ochronę dolin rzecznych”), który poprowadziły Agnieszka Czachowska i Ewelina Pękała z Fundacji Sendzimira. Gościnnie wystąpiła w nim Kirsten Paaby z Phronesis SA (organizacji partnerskiej projektu), która opowiedziała o doświadczeniach partycypacji społecznej w Oslo. Dyskutowano o tym, jakie warunki powinny być spełnione, aby współudział w ochronie przyniósł korzyści oraz uwzględniał rekomendacje i potrzeby przeciętnego Kowalskiego. Na które elementy procesu należy zwrócić szczególną uwagę w czasie planowania i realizacji działań partycypacyjnych? Uczestnicy warsztatów podkreślali, jak ważne jest, by wszystkie strony rozumiały współuczestnictwo jako proces kończący się wypracowaniem rekomendacji, które zostaną uwzględnione i będą miały wpływ na ostateczny kształt danego działania.

Drwinka, Mleczna, Drzewiczka i Wąglanka bohaterkami sesji dobrych praktyk podczas konferencji „Rzeka w mieście”

Kolejnym interaktywnym elementem programu była sesja dobrych praktyk, w czasie której zaprezentowano 8 przykładów zarządzania dolinami rzecznymi. Uczestnicy mogli zdecydować, który z projektów jest dla nich szczególnie ciekawy i pogłębić wybraną tematykę w trakcie kameralnych sesji przy kawie. Wśród zaprezentowanych tematów znalazły się:

 • Ochrona i zagospodarowanie dolin rzecznych jako wieloletnia polityka miasta na przykładzie Krakowa.
 • Ochrona przyrody w dolinie rzecznej na przykładzie Drwinki.
 • Renaturyzacja i adaptacja rzeki Mlecznej w Radomiu do zmian klimatu – cele, efekty, trudności.
 • Możliwość łączenia celów z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i renaturyzacji na przykładzie działań renaturyzacyjnych na rzekach Drzewiczka i Wąglanka w Opocznie.
 • Oczyszczalnie roślinne w ograniczonej przestrzeni miejskiej.
 • Gospodarowanie wodami opadowymi w Gdańsku.
 • Zieleń retencyjna przy zabytkowym budynku Montownia na terenie Młodego Miasta w Gdańsku (teren byłej Stoczni Gdańskiej) jako przykład projektowania opartego na ekosystemach.
 • HIGH FIVE! Pięć dobrych praktyk w komunikacji działań społecznych.

W ankiecie ewaluacyjnej ponad ¾ uczestników wskazało sesję warsztatową i sesję dobrych praktyk jako najbardziej inspirujące elementy programu konferencji „Rzeka w mieście”.

Rzeka w mieście
Rzeka w mieście – podsumowanie konferencji Fundacji Sendzimira 2

Na koniec wszyscy poszli nad rzekę…

…bo o rzece najlepiej rozmawia się spacerując jej brzegami. Wisienką na torcie były wizyty studyjne nad Wisłą. W zależności od preferencji (i tolerancji chłodnego wietrzyku wiejącego nad taflą wody), uczestnicy mogli wziąć udział w rejsach drewnianymi łodziami po Wiśle, które połączone były z opowieściami o różnych aspektach jej utrzymania, bądź w wycieczce do Pawilonu Edukacyjnego „Kamień” i na spacer po Łąkach Golędzinowskich.

Konferencja została zrealizowana przez Fundację Sendzimira w ramach projektu „Miejskie ekosystemy dolin rzecznych. Potencjał usług ekosystemów w obliczu antropogenicznych zmian klimatu”, który korzysta z dofinansowania o wartości ponad 164,5 tys. euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii z funduszy EOG, w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu; obszar programowy: Środowisko naturalne i ekosystemy.


Źródło zdjęć: Fundacja Sendzimira

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
 • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover