Sytuacja hydrogeologiczna Polski we wrześniu 2023

Sytuacja hydrogeologiczna

Państwowa Służba Hydrogeologiczna (PSH), odpowiedzialna za monitoring i raportowanie stanu wód podziemnych w Polsce, wydała nowy komunikat. Jak prezentuje się sytuacja hydrogeologiczna Polski we wrześniu 2023? W „Wodnych Sprawach”, tradycyjnie już, streszczamy informacje z najnowszego raportu.

Jak wygląda monitoring stanu wód podziemnych w Polsce?

Państwowa Służba Hydrogeologiczna zbiera dane z reprezentatywnych punktów pomiarowych rozsianych po całej Polsce. W każdym z nich sprawdza m.in. poziom wód podziemnych, czyli głębokość, na której można znaleźć wodę występującą w pierwszej warstwie wodonośnej. Zebrane dane poddawane są dodatkowej analizie i porównaniu ze statystykami z lat poprzednich i stanem rezerw wód podziemnych. Następnie, zbiera się je w raport. Wydawany jest on jako oficjalny komunikat, w którym można znaleźć informacje takie jak:

 • liczebność i lokalizacje punktów badawczych, w których dokonano pomiarów;
 • położenie zwierciadła wód podziemnych w każdym z punktów;
 • stany rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poszczególnych regionach;
 • informacje dotyczące stanu zagrożenia hydrogeologicznego.

Sytuacja hydrogeologiczna w Polsce we wrześniu

Najnowszy komunikat Państwowej Służby Hydrogeologicznej, w którym opisana jest bieżąca sytuacja hydrogeologiczna kraju, został wydany 13 października 2023 r. Raport dotyczy stanu wód podziemnych w Polsce w okresie od 1 do 30 września. Poniżej przedstawiamy najważniejsze wnioski, które z niego płyną.

Spadki poziomów wód podziemnych w 71 proc. miejsc pomiarowych

Aktualna sytuacja hydrogeologiczna nie prezentuje się najlepiej. Niestety, upalna końcówka lata, której towarzyszyła wynikająca ze skąpych opadów susza, przyczyniła się do spadków poziomów wód podziemnych w ok. 71 proc. punktów pomiarowych. W ponad połowie z tych miejsc obniżenia były nieznaczne i mieściły się w granicach od 0 do 0,1 m – ich przyczyn należy więc upatrywać głównie w warunkach pogodowych. Nie zmienia to jednak faktu, że nawet tak niewielkie spadki mogą wywołać stan zagrożenia hydrogeologicznego, co ma miejsce na niektórych obszarach Polski.

Stan zagrożenia hydrogeologicznego w centralnej i północnej Polsce

We wrześniu 2023 r. stan zagrożenia hydrogeologicznego, o którym mówi się, gdy poziomy wód podziemnych spadają poniżej ustalonej wartości ostrzegawczej, utrzymywał się głównie w centralnej i północnej części kraju. W 22 proc. miejsc uwzględnionych w analizie PSH, a dokładniej w 37 punktach pomiarowych, wystąpiła niżówka hydrogeologiczna, która może powodować m.in. kłopoty z zaopatrzeniem w wodę z płytkich ujęć gospodarskich i komunalnych.

Brak rezerw zasobów wód podziemnych w 9 proc. punktów

Skoro już o zasobach mowa, sytuacja hydrogeologiczna w Polsce nie wygląda optymistycznie ze względu na fakt, że zwiększył się odsetek miejsc, w których odnotowano brak rezerw wód podziemnych. W sierpniu stwierdzono go w 9 proc. punktów, co wskazuje na wzrost o 2 proc. w stosunku do wartości z sierpnia. Poniżej prezentujemy listę miejscowości, w których stwierdzono brak rezerw zasobów wód podziemnych:

 • Rogóźno (woj. kujawsko-pomorskie);
 • Sulejów (woj. łódzkie);
 • Białobrzegi, Łęg Starościński i Sypniewo (woj. mazowieckie);
 • Morgowniki (woj. podlaskie);
 • Łysomiczki, Maszewko i Miechucino (woj. pomorskie);
 • Kobułty, Kośmidry (woj. warmińsko-mazurskie);
 • Czaplinek, Gądno, Międzyzdroje i Turowo (woj. zachodniopomorskie);
 • Czachurki (woj. wielkopolskie).

Podsumowanie

Reasumując, sytuacja hydrogeologiczna Polski we wrześniu 2023 r. nie była najlepsza. Poziomy wód podziemnych spadły w większości punktów pomiarowych. Niżówka wystąpiła w blisko ¼ z nich. Zwiększył się także odsetek miejsc, w których odnotowano brak rezerw zasobów wód podziemnych. Miejmy nadzieję, że jesienią sytuacja się poprawi, a rosnąca ilość i częstotliwość opadów przyczyni się do odbudowania zasobów wód podziemnych w Polsce.

music-cover