Sztuczna inteligencja jednym z celów rozwojowych UE

Sztuczna inteligencja

Komisja Europejska, w celu zwiększenia konkurencyjności na rynku i zyskania zaufania w oparciu o unijne wartości, od wielu lat ułatwia zacieśnianie współprac na terenie całej Wspólnoty. Ich efektem jest między innymi coraz bardziej rozwinięta sztuczna inteligencja. W ramach tych działań przyjęto pakiet środków mający na celu wspieranie europejskich start-upów oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Założeniem tych wszystkich działań jest rozwój godnej zaufania oraz zgodnej z wartościami i przepisami UE sztucznej inteligencji (AI).

Sztuczna inteligencja – działania KE mające na celu jej rozwój

Pierwsze działania w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji w UE zostały opisane w opublikowanej w 2020 r. białej księdze Komisji Europejskiej w sprawie sztucznej inteligencji. Przedstawiła ona wizję AI w Europie – dążenie do uzyskania ekosystemu zaufania i doskonałości. W kwietniu 2021 r. złożono wniosek do unijnego aktu dotyczącego AI oraz nowy skoordynowany plan, który powstał we współpracy z państwami członkowskimi, a ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i przestrzegania praw obywateli oraz przedsiębiorstw. Nie bez znaczenia jest także wspieranie inwestycji i innowacji we wszystkich państwach UE. W grudniu 2023 r. wstępnie została uzgodniona treść unijnego aktu w sprawie AI. Jest to pierwsze na świecie kompleksowe prawo dotyczące tego zagadnienia.

Nowa inicjatywa, mająca na celu udostępnienie superkomputerów innowacyjnym europejskim start-upom sztucznej inteligencji, została wspomniana przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen w orędziu o stanie Unii z 2023 r. Pierwszym krokiem do jej realizacji było ogłoszenie w listopadzie 2023 r. Wielkiego wyzwania AI – konkursu, w którym nagrodą jest wsparcie finansowe i dostęp do obliczeń superkomputerowych.

Pakiet środków zapewniający wsparcie w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji

Przyjęty przez Komisję Europejską pakiet wspierający rozwój sztucznej inteligencji zapewnia szeroki wachlarz środków na innowacje oraz uprzywilejowany dostęp do superkomputerów wyspecjalizowanym start-upom. Dotyczy on:

 • zmiany rozporządzenia w sprawie EuroHPC w celu utworzenia fabryk sztucznej inteligencji – nowego filaru działań Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz superkomputerów. Nowe działania obejmują m.in.:
 • pozyskiwanie, ulepszanie i eksploatację superkomputerów przeznaczonych do pracy z AI, aby umożliwić szybkie uczenie maszynowe i trenowanie dużych modeli AI ogólnego przeznaczenia;
 • ułatwianie dostępu do superkomputerów przeznaczonych do pracy z AI, przyczyniając się w ten sposób do wykorzystania sztucznej inteligencji przez większą liczbę użytkowników publicznych i prywatnych, w tym start-upy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • oferowanie pojedynczego punktu kontaktowego dla start-upów i innowatorów, wspieranie ekosystemu start-upów i badań naukowych w dziedzinie AI w zakresie opracowywania algorytmów, oceny testów i walidacji modeli o dużej skali, zapewnianie urządzeń do programowania i innych usług wspomagających;
 • umożliwianie rozwoju nowych zastosowań sztucznej inteligencji opartych na modelach AI ogólnego przeznaczenia;
 • decyzji w sprawie ustanowienia w ramach Komisji Urzędu ds. Sztucznej Inteligencji, który zadba o rozwój i koordynację polityki w zakresie AI na poziomie europejskim oraz będzie nadzorował wdrażanie i egzekwowanie przepisów przyszłego aktu w sprawie sztucznej inteligencji;
 • komunikatu w sprawie start-upów i innowacji w dziedzinie AI w UE, w którym przedstawiono dodatkowe kluczowe działania:
 • wsparcie finansowe, które Komisja przeznaczy na generatywną AI za pośrednictwem programów „Horyzont Europa” i „Cyfrowa Europa”. Realizacja pakietu będzie wiązała się z dodatkowymi inwestycjami publicznymi i prywatnymi o łącznej wartości około 4 mld euro do 2027 r.;
 • inicjatywy towarzyszące, które mają na celu wzmocnienie puli talentów w UE w zakresie generatywnej AI poprzez działania na rzecz kształcenia, szkolenia oraz nabywania lub zmiany kwalifikacji;
 • dalsze zachęcanie do inwestycji publicznych i prywatnych w przedsiębiorstwa typu start-up i scale-up w dziedzinie AI, w tym poprzez kapitał wysokiego ryzyka lub wsparcie kapitałowe (m.in. za pośrednictwem nowych inicjatyw w ramach programów „Akcelerator” EIC i InvestEU);
 • przyspieszenie rozwoju i wdrażania wspólnych europejskich przestrzeni danych dla AI jako głównego zasobu umożliwiającego trenowanie i udoskonalanie modeli. Aktualną sytuację w tym względzie przedstawiono w dokumencie roboczym służb Komisji w sprawie wspólnych europejskich przestrzeni danych;
 • inicjatywę „GenAI4EU”, której celem jest wspieranie rozwoju nowych zastosowań w 14 europejskich ekosystemach przemysłowych, jak i w sektorze publicznym. Obszary zastosowania obejmują robotykę, zdrowie, biotechnologię, produkcję, transport, klimat i światy wirtualne.

Konsorcja na rzecz europejskiej infrastruktury cyfrowej (EDIC)

Komisja Europejska we współpracy z państwami członkowskimi utworzy dwa konsorcja na rzecz europejskiej infrastruktury cyfrowej (całościowo zwane EDIC):

 • „Sojusz na rzecz technologii językowych” (ALT-EDIC), którego celem jest budowa wspólnej europejskiej infrastruktury w zakresie technologii językowych w odpowiedzi na niewystarczającą ilość danych dotyczących języków europejskich oraz zachowanie bogactwa różnorodności językowej i kulturowej kontynentu. Sojusz ten wesprze rozwój dużych europejskich modeli językowych;
 • „CitiVERSE” EDIC będzie wykorzystywać najnowocześniejsze narzędzia AI, aby opracować i rozbudować lokalne cyfrowe bliźniaki na rzecz inteligentnych społeczności, pomagając w ten sposób miastom w symulacji i optymalizacji procesów – zaczynając od zarządzania ruchem, a kończąc na gospodarowaniu odpadami.

Kiedy zacznie obowiązywać pakiet środków zapewniający wsparcie w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji?

Proponowane przez Komisję Europejską zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali zostaną przeanalizowane przez Parlament i Radę Europejską.

Zgodnie z założeniami Urząd ds. Sztucznej Inteligencji zostanie utworzony w ramach Komisji Europejskiej, a jego zadaniem będzie wdrażanie aktu w sprawie AI na poziomie UE oraz nadzorowanie przepisów dotyczących modeli i systemów ogólnego przeznaczenia. Oczekuje się, że stanie się on centralnym podmiotem koordynującym politykę w zakresie AI na poziomie UE oraz że będzie współpracować z innymi służbami Komisji Europejskiej, organami UE, państwami członkowskimi i społecznością. Urząd będzie miał również wymiar międzynarodowy – będzie promować unijne podejście do zarządzania sztuczną inteligencją oraz wspierać międzynarodowe działania UE w zakresie AI. Urząd ds. Sztucznej Inteligencji ma ułatwiać jej zrozumienie oraz wspierać wdrażanie AI i innowacje w tej dziedzinie. Decyzja o jego utworzeniu wejdzie w życie w dniu 21 lutego 2024 r.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
 • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover