Archiwa tagów: Plany gospodarowania wodami

Czy potrzebujemy Blue Deal?

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) kontynuuje prace pod hasłem „Call for Blue Deal”. O tej idei [...]

MATERIAŁ PROMOCYJNY
O raportowaniu planów gospodarowania wodami

Co pół roku w ramach działań Komisji Europejskiej odbywają się spotkania Dyrektorów Wodnych. W zeszłym [...]

Plany gospodarowania wodami opadowymi we wszystkich dużych aglomeracjach

Pod koniec zeszłego roku Komisja Europejska opublikowała wniosek w sprawie nowelizacji dyrektywy Rady 91/271/EWG z [...]

Komplet rozporządzeń w sprawie planów gospodarowania wodami

O tym, że plany gospodarowania wodami (PGW) to podstawowe dokumenty planistyczne w gospodarce wodnej pisaliśmy [...]

Plany gospodarowania wodami – publikacja kolejnych rozporządzeń

O rozpoczęciu publikowania rozporządzeń Ministra Infrastruktury w sprawie planów gospodarowania wodami (PGW) wspominaliśmy już na [...]

Plany gospodarowania wodami już w trakcie publikacji

Trwa publikacja Planów gospodarowania wodami. W Dzienniku Ustaw pojawił się pierwszy dokument – Plan gospodarowania [...]