Plany gospodarowania wodami – publikacja kolejnych rozporządzeń

Plany gospodarowania wodami

O rozpoczęciu publikowania rozporządzeń Ministra Infrastruktury w sprawie planów gospodarowania wodami (PGW) wspominaliśmy  już na początku roku, wówczas pojawił się tylko jeden, oczekujący na wejście w życie akt prawny – Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru.

Plany gospodarowania wodami – ile ich będzie?

Zgodnie z ustawą Prawo wodne, w obecnym cyklu planistycznym w Polsce – czyli na najbliższe sześć lat – opracowano 9 dokumentów, odrębnie dla każdego obszaru dorzecza. W styczniu tego roku pojawiły się kolejne rozporządzenia dla obszarów dorzeczy mniejszych rzek. Oblikowane zostały:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Banówki;
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna;
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby;
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej;
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły;
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju.

Planowany termin wejścia w życie rozporządzeń to 23 marca 2023 r.

Dokumenty stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych w zlewniach należących do danego obszaru dorzecza, a także wskazują działania podstawowe i uzupełniające, które mają sprzyjać poprawie lub utrzymaniu dobrego stanu wód, w tym również ekosystemów wód zależnych. Więcej o PGW możesz przeczytać w artykule pt. „Utonąć w procedurach. O planowaniu w gospodarce wodnej

music-cover