Trzy kroki do… odwodnienia wykopów

odwodnienia wykopów

Dlaczego dla inwestycji wymagającej odwodnienia ustawodawca przewidział różne warianty tego, co i w jaki sposób będzie odwadniane. W tym numerze Wodnych Spraw o trwałym odwodnieniu wykopów budowlanych.

Krok I. Zanim przystąpisz do realizacji swojego zamierzenia

Generalnie odwadnianie wykopów budowlanych ma na celu odpompowanie wody z wykopu budowlanego lub obniżenie poziomu wód gruntowych wokół wykopu. Ale są małe różnice, które ustawodawca przewidział przy wydawaniu zgody wodnoprawnej na wykonanie tej czynności. Zgłoszenie wodnoprawne możesz zatem uzyskać na:

 • odprowadzanie wód z wykopów budowlanych – odprowadzenie przy pomocy urządzeń, np. igłofiltrów, wód opadowych i roztopowych napływających do wykopu budowlanego;
 • wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane i odprowadzanie nimi wody, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego jesteś właścicielem – wykonanie urządzeń i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych napływających do wykopu budowlanego z własnej działki i odprowadzenie ich również w zasięgu własnej działki;
 • trwałe odwadnianie wykopów budowlanych – wykonanie urządzeń i odprowadzanie wody w sytuacji, gdy poziom wód gruntowych jest wyższy niż głębokość posadowienia obiektu.

O uzyskaniu zgłoszenia na odprowadzanie wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań otworów hydrogeologicznych pisaliśmy 28 września 2023 r., a o wykonaniu urządzeń odwadniających obiekty budowlane i odprowadzaniu nimi wody o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem 14 września 2023 r. Teraz kolej na trwałe odwadnianie wykopów budowlanych.

Pamiętaj!
Jeżeli planujesz inwestycję, której posadowienie wymaga wykopów głębszych niż poziom wód gruntowych, musisz wystąpić o zgodę na trwałe odwadnianie wykopów budowlanych.

Ustawa Prawo wodne przewidziała jeszcze jeden przypadek w tej kategorii, dla którego wymagane jest uzyskanie zgody wodnoprawnej. Jest to długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej, dla którego musisz uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Ten przypadek rozwiniemy w następnym wydaniu.

Krok II. Niezbędne dokumenty

Zbierz niezbędne dokumenty i wystąp o zgłoszenie wodnoprawne.

Zgłoszenie wodnoprawne, zgodnie z artykułem 394 ustawy Prawo wodne, wymagane jest na trwałe odwadnianie wykopów budowlanych.

Zgłoszenie wodnoprawne uzyskasz we właściwej jednostce Wód Polskich – w najbliższym Nadzorze Wodnym.

We wniosku muszą znajdować się podstawowe informacje, takie jak:

 • kto = wpisz swoje dane kontaktowe/adresowe;
 • w jakim celu = określ cel planowanych czynności, robót;
 • na czyjej działce = określ stan prawny nieruchomości, na której czynności, roboty będą wykonywane;
 • jak = opisz wykonywane roboty, wskazując podstawowe parametry je charakteryzujące oraz wskaż warunki ich wykonania;
 • gdzie = określ lokalizację czynności, robót z podaniem nazwy lub numeru obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnymi;
 • kiedy = określ planowany termin rozpoczęcia robót lub czynności.

Do wniosku dołącz:

 • mapę sytuacyjno-wysokościową pobraną z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesionym schematem planowanych czynności, robót lub urządzeń wodnych i zasięgiem ich oddziaływania lub inną mapę opatrzoną odpowiednią klauzulą urzędową przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;
 • odpowiednie szkice lub rysunki;
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy;
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za zgodę wodnoprawną, która wynosi 114,66 zł i wnoszona jest na konto Wód Polskich.

Pamiętaj!
Jeżeli planujesz jednocześnie odprowadzać wodę z wykopów budowlanych, np. do kanalizacji gminnej, wystąp o drugie zgłoszenie – na odprowadzanie wód z wykopów budowlanych.

Krok III. Roboty i eksploatacja

Możesz przystąpić do realizacji robót z zachowaniem wszystkich pozostałych obowiązujących przepisów.

Pobierz w pdf

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
 • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover