Trzy kroki do… przedłużenia pozwolenia wodnoprawnego na realizacje usług wodnych

przedłużenia pozwolenia

Pozwolenia na pobór wód czy zrzut ścieków nie są bezterminowe. Jak utrzymać pozwolenie wodnoprawne i przedłużyć jego ważność? Pisaliśmy o tym w kontekście zgody na wykonanie urządzeń wodnych w wydaniu 24/2023 „Wodnych Spraw”. Teraz kolej na przedłużenie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne.

Krok I. Zanim przystąpisz do realizacji swojego zamierzenia

Ustawa Prawo wodne wskazuje kilka przypadków, w których wygasa pozwolenie wodnoprawne. W jednym z poprzednich numerów „Wodnych Spraw” opisaliśmy procedurę związaną z utratą terminu obowiązywania pozwoleń wydanych na wykonywanie urządzeń wodnych. W tym numerze skupimy się na wygaśnięciu pozwoleń związanych z poborem wód lub zrzutem ścieków, lub odprowadzaniem wód opadowych.

Pamiętaj!
Żadne pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną (pobór lub zrzut wód i ścieków) nie jest bezterminowe.

Prowadząc działalność bazującą na pozwoleniu wodnoprawnym, musisz liczyć się z jego wygaśnięciem. Jego termin wynika wprost z zapisów udzielonej decyzji i zazwyczaj przybiera formę:

Termin ważności pozwolenia udzielonego w punkcie I decyzji ustalam do… i tu pada data.

Każdy z rodzajów działalności posiada określony czas obowiązywania uprawnienia do korzystania. Okres ten wynika z ustawy, ale dodatkowo musi być wskazany w decyzji w formie konkretnej daty.

Krok II. Niezbędne dokumenty

Zbierz niezbędne dokumenty i wystąp o przedłużenie pozwolenia wodnoprawnego.

Pozwolenie wodnoprawne na:

  • usługi wodne;
  • szczególne korzystanie z wód;
  • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej

nie wygasa, jeżeli w terminie do 90 dni przed upływem daty jego ważności złożysz wniosek o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania.

Pamiętaj!
Musisz złożyć wniosek co najmniej 90 dni przed terminem wygaśnięcia obowiązywania obecnego pozwolenia.

Organ nie ma możliwości przedłużenia pozwolenia, które wpłynęło później. Ma natomiast taką możliwość dla wniosku, który wpłynął np. 365 dni przed terminem wygaśnięcia decyzji.

Wniosek składasz do organu, który wydał pozwolenie wodnoprawne (będzie nim właściwy dyrektor zarządu zlewni lub dyrektor RZGW). Wniosek powinien dotyczyć „ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia znak… z dnia…, które uzyskało ostateczność w dniu…”.

Do wniosku dołącz operat, na podstawie którego wydano dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne oraz oryginał albo kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem pozwolenia, które chcesz przedłużyć.

Pamiętaj!
Masz obowiązek dołączyć do wniosku oświadczenie, że zawarte w operacie informacje zachowały aktualność.

O ile złożenie oświadczenia o braku zmiany charakterystyki przedsięwzięcia może nie stanowić problemu, to oświadczenie o zachowaniu aktualności wszystkich informacji zawartych w operacie może już być bardziej kłopotliwe. Dlaczego?

Dlatego, że na przełomie lat 2022/2023 nastąpiły zmiany w kluczowych dokumentach planistycznych: planach zarzadzania ryzykiem powodziowym oraz planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Upewnij się więc, czy twoje przedsięwzięcie nie koliduje z ustaleniami nowo powołanych dokumentów. Możesz w tym celu wystąpić do Wód Polskich z zapytaniem, czy zmiana wpływa na aktualność twojego operatu wodnoprawnego.

Pamiętaj!
Organ ma prawo odmówić przedłużenia okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli stwierdzi, że informacje zawarte w operacie wodnoprawnym nie są aktualne.

Jeżeli wniosek jest niekompletny, zostaniesz wezwany do jego uzupełnienia w terminie 14 dni. Jeżeli nie zrobisz tego we wskazanym czasie, pozostanie on nierozpatrzony.

Krok III. Roboty i eksploatacja

Istotnymi elementami, na które musisz zwrócić uwagę, są:

  • termin wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie pozwolenia – ustawodawca określił bowiem, że wnioskodawca ma wystąpić z wnioskiem w terminie 90 dni przed upływem ważności pozwolenia;
  • podpisane oświadczenie o zachowaniu aktualności informacji w operacie wodnoprawnym. Dotyczy to głównie zmian w dokumentach planistycznych związanych m.in. z określeniem części wód, celów środowiskowych dla nich czy wskazaniem obszarów zagrożonych powodzią.

W przypadku, gdy organ przyjął wniosek o przedłużenie terminu obowiązywania pozwolenia, ale z przyczyn obiektywnie uzasadnionych nie wydał Ci jeszcze pozwolenia wodnoprawnego twoje dotychczasowe jest nadal ważne. W takiej sytuacji nie wygasa ono (pomimo przekroczenia terminu obowiązywania) i nie musisz obawiać się kar i sankcji z tego tytułu. Organ nie ma prawa nałożyć na ciebie opłaty podwyższonej z powodu prowadzenia działalności bez pozwolenia.

Jeżeli organ odmówi wydania pozwolenia wodnoprawnego z uwagi na nieaktualność informacji zawartych w operacie wodnoprawnym, w decyzji stwierdzającej odmowę powinno znaleźć się jej uzasadnienie. Jeżeli zgadzasz się z decyzją, powinieneś zaktualizować operat wodnoprawny i złożyć ponownie wniosek o wydanie pozwolenia.

Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją stwierdzającą odmowę przedłużenia terminu, według procedury administracyjnej przysługuje ci odwołanie od niej.

Pobierz w pdf

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
  • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover