Trzy kroki do… przedłużenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych

przedłużenia pozwolenia

Posiadasz wszystkie niezbędne dokumenty do realizacji zamierzenia, jednak niezbadane okoliczności stanęły Ci na drodze i nie pozwoliły go zrealizować w zakładanym pierwotnie terminie? Jedni powiedzą: „A nie mówiłem…”. Inni zarzucą, że należało wystąpić o przyrzeczenie pozwolenia wodnoprawnego, a nie od razu o samo pozwolenie. Ale nic straconego. Możesz przedłużyć ważność obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego o kolejne lata.

Krok I Zanim przystąpisz do realizacji swojego zamierzenia

Ustawa Prawo wodne wskazuje kilka przypadków, w których wygasa pozwolenie wodnoprawne. W tym numerze skupimy się na pozwoleniach wydanych w związku z wykonywaniem urządzeń wodnych. Jeżeli nie rozpocząłeś wykonywania urządzeń wodnych, robót lub działań, na które posiadasz pozwolenie wodnoprawne, wygasa ono w terminie 3 lat od dnia, w którym stało się ostateczne.

Taki okres dotyczy pozwoleń wodnoprawnych dla przedsięwzięć polegających na:

 • wykonaniu urządzeń wodnych;
 • regulacji wód;
 • zmianie ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód;
 • lokalizowaniu na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub nowych obiektów budowlanych;
 • wykonywaniu robót lub obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Jeżeli twoja nierozpoczęta inwestycja dotyczyła realizacji przedsięwzięcia w zakresie budowy m.in. dróg publicznych, czyli bazowała na decyzji ZRID, pozwolenie wodnoprawne wygasa w terminie 6 lat od dnia, w którym stało się ostateczne.

Krok II. Niezbędne dokumenty

Zbierz niezbędne dokumenty i wystąp o przedłużenie pozwolenia wodnoprawnego. Wniosek składasz do organu, który wydał pozwolenie wodnoprawne (będzie nim właściwy dyrektor Zarządu Zlewni lub dyrektor RZGW). Wniosek powinien dotyczyć „ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia znak…  z dnia…, które uzyskało ostateczność w dniu…”. Do wniosku dołącz operat, na podstawie którego wydano dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne oraz oryginał albo kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) pozwolenia wodnoprawnego, które chcesz przedłużyć.

Pamiętaj!
Do wniosku masz obowiązek dołączyć oświadczenie, że zawarte w operacie informacje zachowały aktualność. O ile złożenie oświadczenia o braku zmiany charakterystyki przedsięwzięcia może nie stanowić problemu, to oświadczenie o zachowaniu aktualności wszystkich informacji zawartych w operacie może być już kłopotliwe. Dlaczego?

Dlatego, że na przełomie lat 2022/23 nastąpiły zmiany kluczowych dokumentów planistycznych: planów zarzadzania ryzykiem powodziowym oraz planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Upewnij się więc, czy twoje przedsięwzięcie nie koliduje z ustaleniami nowych dokumentów planistycznych. Możesz w tym celu wystąpić do Wód Polskich z zapytaniem, czy zmiana wynikająca z wydania nowych dokumentów planistycznych (planu zarzadzania ryzykiem powodziowym oraz planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, na którym znajduje się Twoja inwestycja) wpływa na aktualność twojego operatu wodnoprawnego.

Pamiętaj!
Organ ma prawo odmówić przedłużenia okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli stwierdzi, że informacje zawarte w operacie wodnoprawnym nie są aktualne. Jeżeli wniosek jest niekompletny, zostaniesz wezwany do jego uzupełnienia w terminie 14 dni. Jeżeli nie uzupełnisz wniosku w tym terminie, pozostanie on bez rozpoznania.

Pamiętaj!
Wniosek ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wraz z oświadczeniem i operatem musisz złożyć przed upływem terminu wygaśnięcia pozwolenia. Organ nie ma możliwości przedłużenia pozwolenia, które już wygasło i niestety żadne prośby i groźby tutaj nie pomogą.

Krok III. Roboty i eksploatacja

Istotnymi elementami, na które musisz zwrócić uwagę, są:

 • termin wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie pozwolenia – ustawodawca określił bowiem, że wnioskodawca ma wystąpić z wnioskiem przed wygaśnięciem pozwolenia wodnoprawnego. Może to być rok, miesiąc, dzień przed, ale nigdy po;
 • podpisane oświadczenie o zachowaniu aktualności informacji w operacie wodnoprawnym. Dotyczy to głównie zmian w dokumentach planistycznych związanych m.in. z określeniem części wód, celów środowiskowych dla tych części czy obszarów zagrożenia powodzią.

Pamiętaj!
Termin przedłużenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych nie będzie dłuższy niż 3 lata i na taki okres otrzymasz kolejną decyzję.

Pobierz w pdf

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
 • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover