Przejście do roku 2050 na neutralną dla klimatu i zrównoważoną gospodarkę stwarza nowe możliwości dla przedsiębiorstw i obywateli w całej UE. Z tą transformacją związane są również wyzwania, zwłaszcza jeśli chodzi o przestrzeganie nowych wymogów dotyczących sprawozdawczości i ujawniania informacji. Szacuje się, że w tym dziesięcioleciu Europa będzie potrzebować dodatkowych inwestycji w wysokości 350 mld euro rocznie, aby zredukować emisję do 2030 r. w samych systemach energetycznych oraz 130 mld euro na osiągnięcie innych celów środowiskowych.

W związku z powyższym, konieczne jest dostosowanie wszystkich źródeł finansowania – publicznych i prywatnych, krajowych i wielostronnych – by osiągnąć założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Unijne ramy zrównoważonego finansowania mają do odegrania kluczową rolę we wspieraniu przedsiębiorstw i sektora finansowego przed czekającymi je wyzwaniami, a jednocześnie zachęcają do prywatnego finansowania projektów i technologii w zakresie transformacji.

Komisja Europejska, mając na względzie unijne ramy zrównoważonego finansowania, przedstawiła nowy pakiet środków mających na celu pobudzenie inwestycji na rzecz zrównoważonej przyszłości. Ma on gwarantować, że ramy zrównoważonego finansowania będą działały na rzecz przedsiębiorstw, które chcą inwestować w transformację w kierunku zrównoważonego rozwoju. Jego celem jest również ułatwienie korzystania z ram zrównoważonego finansowania, a tym samym dalsze skuteczne przyczynianie się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu.

Unijne ramy zrównoważonego finansowania – akt delegowany w sprawie unijnej systematyki

Podstawą unijnych ram zrównoważonego finansowania i ważnym narzędziem służącym do zapewnienia przejrzystości rynku oraz pomagającym ukierunkować inwestycje na działalność gospodarczą niezbędną do transformacji ekologicznej jest unijna systematyka dotycząca zrównoważonego rozwoju. W ramach działań mających na celu wzmocnienie unijnych ram zrównoważonego finansowania KE zatwierdziła nowy zestaw kryteriów unijnej systematyki. Dotyczą one tych rodzajów działalności gospodarczej, które w znacznym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia co najmniej jednego z celów środowiskowych niezwiązanych z klimatem, do których należą:

  • zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich;
  • przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym;
  • zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola;
  • ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

W tym celu Komisja Europejska przyjęła ukierunkowane zmiany do aktu delegowanego w sprawie unijnej systematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju w dziedzinie klimatu. Zwiększają one liczbę rodzajów działalności gospodarczej przyczyniających się do łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich, w szczególności w sektorach wytwórczym i transportowym. Włączenie większej liczby rodzajów działalności gospodarczej, obejmujących wszystkie sześć celów środowiskowych, a tym samym więcej sektorów gospodarki i przedsiębiorstw, rozszerzy użyteczność i potencjał unijnej systematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju w zwiększaniu zrównoważonych inwestycji w UE.

Unijne ramy zrównoważonego finansowania – wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie dostawców ratingów ESG z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego

Komisja Europejska proponuje rozporządzenie mające na celu poprawę wiarygodności i przejrzystości działań ratingowych ESG. Ratingi ESG odgrywają ważną rolę na unijnym rynku zrównoważonego finansowania. Dostarczają inwestorom i instytucjom finansowym ważnych informacji dotyczących strategii inwestycyjnych i zarządzania ryzykiem dotyczącym czynników ESG. Nowe zasady organizacyjne i jasne przepisy dotyczące zapobiegania konfliktom interesów zwiększą uczciwość działalności dostawców ratingów ESG oraz umożliwią inwestorom podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących zrównoważonych inwestycji.

Unijne ramy zrównoważonego finansowania – ułatwienia finansowania transformacji

Przedstawiony pakiet środków pokazuje również, w jaki sposób można skutecznie wykorzystać prawo UE do finansowania transformacji. Zalecenia mają na celu dostarczenie wytycznych i praktycznych przykładów dla przedsiębiorstw i sektora finansowego. Mają też pokazać, w jaki sposób mogą korzystać z różnych narzędzi unijnych ram zrównoważonego finansowania, aby ukierunkować inwestycje na transformację i zarządzać ryzykiem związanym ze zmianami klimatu i degradacją środowiska. Celem jest ułatwienie finansowania transformacji, nie tylko dla przedsiębiorstw, które mają już solidne doświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju, ale również dla tych, które znajdują się w sytuacjach wyjściowych oraz dysponują wiarygodnymi planami lub celami służącymi poprawie wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
  • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover