Ustawa o rewitalizacji rzeki Odry opublikowana

Ustawa o rewitalizacji rzeki Odry

Ustawa o rewitalizacji rzeki Odry, po ponad dwóch miesiącach, doczekała się publikacji w Dzienniku Urzędowym. Ukończona w dniu 13 lipca 2023 r. została opublikowana dopiero 22 września bieżącego roku (Dz.U. z 2023 r. poz. 1963), po trwającym dość długo oczekiwaniu na zakończenie procesu legislacyjnego. Ustawa wchodzi w życie 7 października 2023 r., z niewielkimi wyjątkami, które zaczną obowiązywać od kolejnego roku.

W międzyczasie, a konkretnie 28 lipca, Senat odrzucił w całości dokument wskazując, że ustawa o rewitalizacji rzeki Odry opiera się na błędnym założeniu, iż inwestycje budowlane mogą zastąpić program naprawczy oparty na szczegółowych analizach uwzględniających modelowanie hydrologiczne oraz ocenę efektywności środowiskowej, ekonomicznej i społecznej.

Zdaniem Senatu, „nie można mówić o renaturyzacji Odry, jednocześnie realizując na niej przedsięwzięcia wpływające destrukcyjnie na biosferę. Wśród wymienionych w ustawie 51 zadań inwestycyjnych, znajduje się tylko jedna inwestycja renaturyzacyjna, ale nawet ona wiąże się z robotami budowlanymi. W katalogu inwestycji znalazły się przedsięwzięcia niezwiązane z samą Odrą, a tym samym z rewitalizacją jej ekosystemu, np. „Budowa na rzece Prośnie zbiornika Wielowieś Klasztorna(rzeka Prosna to lewostronny dopływ rzeki Warty – red.). Wymienione w ustawie inwestycje stoją ponadto w sprzeczności z celami środowiskowymi Ramowej Dyrektywy Wodnej”.

Poważne zastrzeżenia Senatu budzi także powołanie Inspekcji Wodnej. W uzasadnieniu uchwały odrzucającej czytamy: Utworzenie jednostki kompleksowo chroniącej wody wydaje się słuszne. Inspekcja Wodna nie powinna jednak być częścią struktury organizacyjnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, lecz wyspecjalizowaną jednostką policji środowiskowej o szerszych kompetencjach”. Stanowisko Senatu zostało odrzucone, a w dniu 28 sierpnia Prezydent podpisał ustawę w niezmienionej formie.

Ustawodawca wskazał, że Inspekcja Wodna będzie wykonywać zadania w zakresie kontroli gospodarowania wodami oraz będzie współdziałać z Państwową Strażą Rybacką przy zapobieganiu i wykrywaniu wykroczeń i przestępstw. O działaniach Straży Rybackiej pisaliśmy w artykule „Kto strzeże ryb… i wędkarzy przed pokusą złowienia taaakiej ryby”. Ustawodawca wskazuje, że celowe jest nadanie Inspekcji Wodnej uprawnień, które służyć będą ochronie zasobów ryb w wodach (kompetencje pokrywające się z zadaniami przypisanymi Straży Rybackiej) oraz nadanie inspektorom Inspekcji Wodnej praw do poboru próbek wody i ścieków (zadania tożsame z obowiązkami Inspektorów Ochrony Środowiska).

Jak wskazano, może to ułatwić realizację ustawowych zadań Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie ujawniania zdarzeń mogących zagrażać środowisku wodnemu oraz ekosystemom od niego zależnym. Trudno nie zgodzić się z opinią senacką, która wskazuje, że kompetencje Inspekcji Wodnej będą się nakładać na uprawnienia Państwowej Straży Rybackiej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska. Rodzi się tylko jedno pytanie – po co? Może lepiej byłoby wzmocnić zasoby istniejących służb, zamiast tworzyć kolejne i uczyć je od nowa zasad funkcjonowania.

Ustawa o rewitalizacji rzeki Odry wskazuje dobry kierunek działania, jednakże, chociaż kierunek jest słuszny, metody i sposoby realizacji tych działań mogą budzić pewne wątpliwości – sposoby ich realizacji mogłyby obrać bardziej nowatorski i niezależny kierunek.

Uniemożliwienie korzystania z nielegalnych urządzeń

Ustawa o rewitalizacji rzeki Odry wprowadza również kilka nowych rozwiązań prawnych, m.in. w zakresie ograniczenia korzystania z urządzeń wykonanych w sposób nielegalny, dla których nie uzyskano wcześniej stosownych pozwoleń i zgłoszeń. Wprowadzony do ustawy Prawo wodne artykuł 190a wskazuje na możliwość zastosowania przez organ Wód Polskich, właściwy w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego lub dokonania zgłoszenia wodnoprawnego, urządzeń służących do zablokowania odprowadzania ścieków nielegalnym wylotem. Procedura zamknięcia wylotu jest szybka i zdecydowana. Poza tym, to na właściciela nałożono obowiązek wykazania legalności wylotu w ciągu 7 dni od jego zamknięcia przez PGW WP.

Ustawa o rewitalizacji rzeki Odry – Zmiany w opłatach

Ustawa o rewitalizacji rzeki Odry wprowadza również, niejako przy okazji, długo oczekiwane zwolnienie z opłaty stałej za pobór wód do celów pomp ciepła i akumulatorów ciepła warstwy wodonośnej. Zmiany dotyczące opłat za pobór wchodzą w życie od 1 stycznia 2024 r. W kolejnych numerach „Wodnych Spraw” przybliżymy czytelnikom zmiany dotyczące opłat wynikających z korzystania z pomp cieplnych, które pobierają, wykorzystują, a następnie odprowadzają wodę.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
  • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover