Wsparcie finansowe dla realizacji programu azotanowego ze środków PROW 2014 – 2020 oraz PS WPR 2023 – 2027

realizacji programu azotanowego

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami programu azotanowego (“Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”), gospodarstwa prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP, do 31 grudnia 2024 r. mają obowiązek dostosować powierzchnię/pojemności miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do następujących wymogów:

  • pojemność zbiorników na nawozy naturalne płynne (gnojówka, gnojowica) powinna umożliwiać ich przechowywanie przez 6 miesięcy;
  • powierzchnia miejsc do przechowywania nawozów naturalnych stałych (obornik, pomiot ptasi) powinna umożliwiać ich przechowywanie przez 5 miesięcy.

W celu wsparcia gospodarstw w zakresie dostosowania ich zabudowy do wymogów wynikających z programu azotanowego w ramach operacji „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”, a konkretnie poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014 – 2020), rolnicy, którzy prowadzą działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej, mogą ubiegać się o pomoc na dofinansowanie inwestycji, które posłużą dostosowaniu gospodarstw do ww. wymogów związanych z przechowywaniem nawozów naturalnych, a także na doposażenie gospodarstw w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych płynnych. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach tego rodzaju inwestycji wynosi 150 tys. zł na jednego beneficjenta lub jedno gospodarstwo. Szczegółowe informacje na ten temat można znieść na stronie internetowej ARiMR.

Wsparcie finansowe dla realizacji programu azotanowego zostało również przewidziane w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 (PS WPR). Działania zaplanowane w ramach interwencji (pod nazwą „Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu”) wspierać będą działania mające na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych i odorów, poprzez wyposażenie gospodarstw w płyty, zbiorniki lub urządzenia do przechowywania nawozów naturalnych lub kiszonek.

W celu uproszczenia procedur przyznawania i rozliczania pomocy w ramach interwencji PS WPR, zasady dotyczące kosztów jednostkowych za wykonanie budowli do przechowywania nawozów naturalnych będą analogiczne jak w dotychczas realizowanych operacjach „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach PROW 2014 – 2020. Wsparcie będzie mógł otrzymać rolnik lub grupa rolników (co najmniej 3), a maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, w tym na realizację projektów zbiorowych w okresie programowania, to maksymalnie 200 tys. zł.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
  • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover