Zintegrowane projekty dotyczące wody, energii i żywności przyjęte przez państwa członkowskie Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej

Zintegrowane projekty przyjete

Podczas sympozjum, które odbyło się w dniach 19-21 października 2022 r. w Sun City Resort w RPA, państwa członkowskie Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej przyjęły zintegrowane projekty dotyczące wody, energii oraz żywności (WEF).

Sympozjum WaterNet/WARFSA/GWP-SA, pod nazwą Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi na rzecz zrównoważonego rozwoju w Afryce Wschodniej i Południowej, było jednym z corocznych, organizowanych od 22 lat, spotkań w tej części świata. Ich celem jest promowanie dialogu między decydentami, naukowcami, praktykami oraz współpracującymi partnerami, aby wspólnie identyfikować regionalne problemy, luki oraz najważniejsze sprawy, które wciąż wymagają dalszych działań naprawczych.

Podczas tegorocznej sesji skupiono się na wdrożeniu WEF Nexus, zalecono opracowanie jasnych wytycznych, które uwzględnią luki zidentyfikowane na poziomie poszczególnych krajów. Tak, aby przenieść konwersację WEF Nexus z teorii do działań.

WEF ma olbrzymie znaczenie w zwalczaniu problemów, a także w budowaniu poprawnego systemu woda-energia-żywność. Stanowi podstawę w procesie zmniejszania ubóstwa oraz w rozwoju gospodarczym. Te trzy systemy stanowią współzależny aparat bezpieczeństwa. Zmiany, które mogą zagrozić jednemu z nich, mają następstwa w innych, a działania podjęte w wybranej kategorii, mogą nieść niezamierzone konsekwencje dla pozostałych.

music-cover