Agroturystyka i jej cele

Obszary wiejskie cechuje różnorodność środowiska przyrodniczego oraz zróżnicowany krajobraz, dzięki czemu stanowią idealne miejsce do wypoczynku. Naturalne warunki obszarów wiejskich nie tylko zachęcają do rozwoju turystyki, w tym agroturystyki, ale wręcz to ułatwiają, ponieważ ludzie pragną bliskiego kontaktu z naturą.

Przyjmuje się, że agroturystyka to rodzaj wypoczynku w gospodarstwie rolnym, w którym można znaleźć nocleg, delektować się lokalnym jedzeniem, obserwować hodowlę zwierząt, uprawę roślin czy uczestniczyć w pracach, np. polowych. Jej celem, poza zapewnieniem warunków do wypoczynku, jest przeciwdziałanie wyludnieniu wsi i miejscowości górskich, wzrost dochodów miejscowej ludności, poprawienie atrakcyjności obszarów wiejskich, edukacja oraz rozwój infrastruktury wspierającej turystykę.

Być blisko przyrody

Zainteresowanie turystów, głównie mieszkańców większych miejscowości i miast, oraz coraz bardziej odczuwalna potrzeba obcowania z przyrodą, wymusza rozszerzanie i uatrakcyjnianie usług świadczonych w ramach agroturystyki.

Dzięki walorom krajobrazu wiejskiego coraz powszechniejsze staje się wędkarstwo, jazda konna, przebywanie wśród zwierząt gospodarskich (zagrody zwierzęce), zagrody i ścieżki edukacyjne, wycieczki rowerowe, uczestnictwo w pracach gospodarskich, nauka tradycyjnego rzemiosła artystycznego (np. rzeźbienie w glinie, haftowanie, szydełkowanie), udział w obrzędach ludowych czy też w przygotowywaniu potraw regionalnych.

Dlatego, aby zachęcić do wypoczynku na obszarach wiejskich, a jednocześnie zapewnić ochronę zasobom naturalnym (woda, gleby), siedliskom czy krajobrazowi, niezbędne jest zorganizowanie odpowiedniej infrastruktury m.in. bazy noclegowej, ścieżek rowerowych, szlaków spacerowych, miejsc odpoczynku (np. wiaty z zadaszeniem, dostępem do Wi-Fi, stacje napraw rowerów itp.), ale także toalet, koszy na śmieci czy też usług związanych ze zdrowiem.

Odpowiednie przygotowanie regionu umożliwi zarówno podniesienie atrakcyjności obszaru i rozwój gospodarczy, jak również zapewni ochronę przyrody i zasobów środowiska.

Rolnictwo społeczne

Coraz bardziej popularnym podejściem do agroturystyki i rolnictwa jest wprowadzenie usług społecznych, które będą bazowały na zasobach i aktywnościach danego gospodarstwa rolnego.

Istotą rolnictwa społecznego jest wielofunkcyjność, w ramach której dąży się do zaspokojenia potrzeb zarówno produkcyjno-rynkowych, jak i pozarolniczych (środowiskowych, kulturowych, gospodarczych i ogólnospołecznych).

W ramach rolnictwa społecznego wyróżnia się: turystykę społeczną, zagrody edukacyjne, gospodarstwa opiekuńcze, wsie tematyczne, komercjalizacje lokalnego potencjału kulturowego, kooperatywy spożywcze w ramach krótkich łańcuchów dostaw.

Potrzeba finansowania zrównoważonej agroturystyki

Kluczową rolę w zapewnieniu rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, w tym agroturystyki, odgrywają instrumenty finansowe. Znaczenie dla podnoszenia atrakcyjności obszarów wiejskich jako miejsca wypoczynku oraz promowania ich walorów turystycznych i przyrodniczych ma Wspólna Polityka Rolna oraz instrumenty wsparcia oferowane w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027.

Interwencje LEADER/RLKS

Interwencja LEADER/ Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) ukierunkowana jest na budowanie lokalnej tożsamości poprzez aktywizowanie społeczności lokalnej przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy, miejscowych zasobów, innowacji i rozwiązań cyfrowych.

Wdrożenie interwencji polega na realizacji przez lokalne grupy działania (LGD) wybranych lokalnych strategii rozwoju (LSR). Jej celem jest m.in. zaspokojenie potrzeb miejscowej społeczności, jak i osób przebywających czasowo na obszarach wiejskich. Cele interwencji mogą zostać osiągnięte m.in. przez realizację operacji w następujących zakresach wsparcia:

 1. Rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych, szczególnie w zakresie:
 2. gospodarstw agroturystycznych;
 3. zagród edukacyjnych;
 4. gospodarstw opiekuńczych.
 5. Rozwój przedsiębiorczości, w tym rozwój biogospodarki lub zielonej gospodarki, w szczególności:
 6. podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne;
 7. rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej;
 8. rozwijanie przedsiębiorstw społecznych.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

O tym, jak można w aktywny sposób spędzać czas na łonie natury, przeczytacie w naszym artykule Wiślana Trasa Rowerowa, czyli jak pogodzić interesy turystyczne z przeciwpowodziowymi.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
 • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover