Dyrektorzy wodni w Komisji Europejskiej

wodne sprawy

Dyrektorzy wodni – kim są?

Struktura Komisji Europejskiej jest sformalizowana. Jednym z elementów jej funkcjonowania są stanowiska Dyrektorów wodnych i Dyrektorów morskich. Są to przedstawiciele wszystkich państw członkowskich EU. Polskę w tym gronie reprezentuje Przemysław Gruszecki z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pełniący funkcję zarówno Dyrektora wodnego i morskiego.

Dyrektorzy wodni spotykają się dwa razy w roku, aby dyskutować o kluczowych kwestiach dotyczących zasobów wodnych oraz sposobu wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, Dyrektywy Powodziowej i powiązanych z nimi dyrektyw UE. Na spotkaniach przedstawiane są propozycje nowych dokumentów w ramach Wspólnej Strategii Wdrażania RDW (Common Implementation Strategy – CIS). Dyrektorzy wodni we współpracy z Dyrektorami morskimi akceptują kierunki i szczegółowe sposoby gospodarowania wodami na poziomie unijnym. W związku z tym, dobrze jest wiedzieć, co ustala w tym zakresie Komisja Europejska.

Spotkanie Dyrektorów wodnych w Pradze

Ostatnie spotkanie Dyrektorów wodnych miało miejsce w Pradze, w dniach 21-22.11.2022 r. Miejsce to wiąże się z prezydencją Czech w UE. Omawiano na nim wyzwania związane z zarządzaniem gospodarką wodną w Ukrainie w czasie trwania działań wojennych. Przedstawiony został także postęp we wdrażaniu i raportowaniu planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i planów zarządzania ryzykiem powodziowym w poszczególnych krajach członkowskich. Przewidziano także czas na wymianę informacji o dobrych praktykach w poszczególnych krajach członkowskich w zakresie oceny działań adaptacyjnych do zmian klimatu, zwiększania odporności na zjawiska ekstremalne oraz funkcjonowania krajowych systemów zapewnienia zgodności. Jednym z kluczowych tematów była dyskusja o przeglądzie Dyrektywy ściekowej, a także liście substancji priorytetowych.

Materiały oraz prezentacje ze spotkania dostępne są online. Za jakiś czas opublikowane zostanie także podsumowanie w formie notatki.

Informacje o wcześniejszych spotkaniach dyrektorów wodnych są dostępne na stronie Komisji Europejskiej CIRCA BC. To właśnie w tym miejscu każdy może dowiedzieć się, co ustalają Dyrektorzy wodni w Komisji Europejskiej.