„Energia dla wsi” – wydłużenie terminu naboru wniosków

„Energia dla wsi”

Celem programu „Energia dla wsi” jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Termin pierwszego naboru wniosków, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, został wydłużony do 29 lutego 2024 r. Z uwagi na duże zainteresowanie budżet programu został zwiększony ze 100 mln zł do 1 mld zł. Program „Energia dla wsi” przyczyni się do osiągnięcia celów ramowych dotyczących klimatu i energetyki na poziomie krajowym oraz celów długoterminowych określonych w porozumieniu paryskim.

Beneficjenci programu „Energia dla wsi”

Program „Energia dla wsi” jest przeznaczony dla:

 1. spółdzielni energetycznej lub jej członka (w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii);
 2. powstającej spółdzielni energetycznej – spółdzielni w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze lub spółdzielni rolników w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników, której przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej, biogazu lub ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania na nie wyłącznie na potrzeby własne;
 3. rolnika – osoby fizycznej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz osoby prawnej, która w ramach działalności rolniczej przez co najmniej 12 miesięcy prowadzi:
 4. gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, położone w ramach zabudowy zagrodowej w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych lub
 5. dział specjalny produkcji rolnej.

W przypadku osoby fizycznej, gdy instalacja OZE będzie służyła prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł, beneficjentem programu może być rolnik z zarejestrowaną daną działalnością.

Zakres dofinansowania w ramach programu „Energia dla wsi”

Rolnik, który skorzysta z programu „Energia dla wsi”, będzie mógł dofinansować:

 • instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe o mocy powyżej 50 kW, ale nie większej niż 1 MW;
 • elektrownie wodne i biogazownie rolnicze o mocy powyżej 10 kW, ale nie większej niż 1 MW;
 • magazyn energii pod warunkiem zintegrowania go ze źródłem realizowanym w ramach inwestycji.

Istniejąca spółdzielnia energetyczna, jej członek lub powstająca spółdzielnia energetyczna, korzystając z programu, będą mogli dofinansować:

 • instalacje fotowoltaiczne, instalacje wiatrowe, elektrownie wodne i biogazownie o mocy powyżej 10 kW i nie większej niż 10 MW;
 • magazyn energii pod warunkiem zintegrowania go ze źródłem realizowanym w ramach inwestycji.

Wielkość i formy dofinansowania

Formy dofinansowania w ramach programu „Energia dla wsi” to:

 1. pożyczka do 25 mln zł na danego beneficjenta;
 2. dotacja do 20 mln zł na danego beneficjenta.

Intensywność dofinansowania:

 • instalacje fotowoltaiczne i instalacje wiatrowe są wspierane w formie pożyczki do 100 proc. kosztów kwalifikowanych;
 • elektrownie wodne i biogazownie są wspierane w formie dotacji do 65 proc. kosztów kwalifikowanych i/lub pożyczki do 100 proc. kosztów kwalifikowanych;
 • magazyny energii są wspierane w formie dotacji do 20 proc. kosztów kwalifikowanych.

W związku z ostatnimi zmianami wprowadzonymi w programie „Energia dla wsi” alokacja pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie wynosi 1 mld zł, w tym:

 • do 515 tys. zł dla dofinansowania w formie pożyczki;
 • do 485 tys. zł dla dofinansowania w formie dotacji.

Źródło finansowania programu „Energia dla wsi”

Program jest wdrażany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), a okres jego realizacji to lata 2022-2030. Źródłem finansowania programu jest Fundusz Modernizacyjny.

Terminy i sposób składania wniosków

Okres składania wniosków rozpoczął się 25 stycznia 2023 r. i trwa do 29 lutego 2024 r. lub do wyczerpania środków. Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) i przy zastosowaniu podpisu, o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wnioski, które wpłyną po terminie lub w niewłaściwej formie będą odrzucone. O wyniku oceny wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
 • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover