ESRS – projekt KE ogranicza obowiązki przedsiębiorstw

wodne sprawy

Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) obowiązuje już od grudnia 2022 r. Ponad pół roku później KE opublikowała pierwsze standardy raportowe – ESRS. O projekcie tych wytycznych raportowych pisaliśmy już w „Wodnych Sprawach”.

Zastanawiające zmiany w projekcie rozporządzenia

Konsultowany przez okres czterech tygodni, od 9 czerwca 2023 r. projekt rozporządzenia delegowanego do CSRD ma wprowadzić do prawa opracowane przez EFRAG wytyczne. Na pierwszy rzut oka rozporządzenie zawiera wcześniej przygotowane dokumenty. Wprowadzone przez KE zmiany nie dotyczą jednak zakresu informacji, a tego, które elementy będą obowiązkowe w ESRS.

Zgodnie z wymogami CSRD kolejne grupy przedsiębiorstw miałyby ujawniać informacje niefinansowe począwszy od stycznia 2024 r. Projekt rozporządzenia dla ESRS wprowadza dodatkowe sposoby odsunięcia w czasie obowiązkowej sprawozdawczości. Dodatkowo zmieniono także zakres raportowanych informacji. Podanie większości danych ma mieć charakter dobrowolny.

Zgodnie z wyjaśnieniami KE zaproponowane zmiany są ułatwieniem dla przedsiębiorstw i jak oszacowano, pozwolą oszczędzić nawet 1,17 mld euro w porównaniu do wersji przedstawionej przez EFRAG. Podkreślić należy jednak, że zmiany w ESRS niosą także konsekwencje związane z faktem, iż wiele innych przepisów i obowiązków bazować ma na danych pozyskiwanych w ramach CSRD. Dobrowolność ujawniania części danych zmniejszy także nadzór społeczny nad greenwashingiem. Propozycja w tym zakresie przygotowana przez KE pokazuje, że ambicje związane z Zielonym Ładem są obniżane.

Opóźnienia i niewiadome – problemy z wdrażaniem

Zgodnie z przedstawionym przez KE harmonogramem wdrażania CSRD, rozporządzenie delegowane wprowadzające ESRS powinno zostać opublikowane do końca czerwca 2023 r. Biorąc pod uwagę fakt, iż konsultacje społeczne potrwają do 7 lipca 2023 r., termin ten ulegnie przesunięciu.

Niewiadomą cały czas pozostają tzw. ESRS branżowe, uwzględniające specyfikę sektorów. Te standardy raportowe wciąż są opracowywane przez EFRAG. Jak pokazuje projekt rozporządzenia wprowadzającego wspólne ESRS, propozycja może różnić się znacząco od finalnej treści aktu prawnego.

music-cover