Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF)

wodne sprawy

W dniu 21 lutego 2023 r. Komisja Europejska przedstawiła komunikat, w którym podsumowano dotychczasowe działania zrealizowane w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) oraz przedstawiono kolejne kroki, mające wspierać dalsze wdrażanie krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności. Instrument ten stanowi podstawę planu odbudowy Europy. W ramach NextGenerationEU przeznaczono 800 mld euro na złagodzenie gospodarczych i społecznych skutków pandemii koronawirusa oraz na działania, dzięki którym europejska gospodarka i społeczeństwo będą bardziej zrównoważone, odporne i lepiej przygotowane na wyzwania i możliwości związane z zieloną i cyfrową transformacją.

Instrument RRF przyczynia się do transformacji gospodarki państw członkowskich, łączy krajowe plany reform i inwestycji ze wspólnymi priorytetami i finansowaniem. W planach odbudowy i zwiększania odporności, przygotowanych przez państwa członkowskie, ok. 203 mld euro przeznaczono na ograniczanie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. Ok. 131 mld euro skierowano na finansowanie działań na rzecz transformacji cyfrowej gospodarek i społeczeństw Europy. Kolejne 138 mld euro zostanie wydane na sprawy socjalne i politykę społeczną dla następnego pokolenia. Komisja szacuje, że w perspektywie średnioterminowej inwestycje finansowane z NextGenerationEU mogą podnieść PKB UE o około 1,5% w 2024 r. i dalej stymulować tworzenie nowych miejsc pracy.

Instrument RRF powstał w odpowiedzi na kryzys związany z COVID-19, w celu wsparcia odbudowy gospodarczej i społecznej państw członkowskich, przyczyniając się jednocześnie do transformacji ekologicznej i cyfrowej w całej UE. W obliczu obecnej sytuacji, RRF pozostaje jednym z głównych elementów działań KE na rzecz realizacji priorytetów związanych z bezpieczeństwem energetycznym UE, konkurencyjnością i transformacją przemysłową w kierunku gospodarki o zerowej emisji netto.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej KE, w ramach RRF wypłacono dotychczas ponad 144 mld euro, z czego dotacje to 96 mld, a pożyczki – 48 mld. Komisja zakłada, że państwa członkowskie wiosną 2023 r. uzupełnią swoje plany odbudowy i zwiększania odporności rozdziałami dotyczącymi REPowerEU, mającymi na celu zapewnienie wspólnej reakcji na światowy kryzys energetyczny, co umożliwi finansowanie nowych reform i inwestycji z powiększonej do 270 mld euro puli RRF.