KE przygotowuje się do wdrożenia nowej strategii leśnej do 2030

wodne sprawy

Dnia 20 grudnia 2022 został ogłoszony przetarg na wsparcie Komisji Europejskiej we wdrażaniu nowej strategii leśnej do roku 2030 – New EU Forest Strategy for 2030. To jeden z flagowych projektów KE związanych z Zielonym Ładem i unijną Strategią na rzecz bioróżnorodności 2030. Głównym celem strategii leśnej jest wsparcie działań na rzecz ograniczenia skutków zmian klimatu z wykorzystaniem zrównoważonej gospodarki leśnej. Proponowane działania obejmują:

  • „promowanie zrównoważonej biogospodarki leśnej na rzecz długowiecznych produktów z drewna;
  • zapewnienie zrównoważonego wykorzystania zasobów drzewnych na potrzeby bioenergii;
  • promowanie biogospodarki leśnej nieopartej na drewnie, w tym ekoturystyki;
  • rozwijanie umiejętności i uwalnianie potencjału ludzi w zakresie zrównoważonej biogospodarki leśnej;
  • ochronę ostatnich lasów pierwotnych i starych drzewostanów występujących w UE;
  • zapewnienie odnowy lasów i wzmocnienie zrównoważonej gospodarki leśnej w celu dostosowania się do zmian klimatu i zapewnienia odporności lasów;
  • sadzenie zróżnicowanych biologicznie lasów, w tym przez posadzenie 3 miliardów nowych drzew do 2030 roku;
  • tworzenie zachęt finansowych dla właścicieli i zarządców lasów w celu poprawy ilości i jakości lasów w UE.[1]

Nowa strategia leśna do 2030 roku została opublikowana 14 lipca 2021 r. Obecnie Komisja Europejska szuka zewnętrznego doradcy, który wesprze ją we wdrażaniu zaplanowanych działań. Przez okres 3 lat doradca będzie wspierał DG Środowisko (odpowiednik ministerstwa w KE) zarówno w zakresie merytorycznych analiz, np. dotyczących oceny postępu realizacji działań, jak i w zakresie promowania strategii leśnej w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Poszukiwania doradcy wskazują na to, że półtora roku po opublikowaniu strategii, KE na poważnie zabiera się za działanie na rzecz lasów. W komunikatach KE https://environment.ec.europa.eu/strategy/forest-strategy_pl strategia leśna przedstawiana jest jako istotny element działań na rzecz zrównoważonej i neutralnej klimatycznie gospodarki, a także zapewnienia dobrostanu na obszarach wiejskich. Czy tak się stanie, czas pokaże.


[1] https://environment.ec.europa.eu/strategy/forest-strategy_pl (28.12.2022)