Sprawozdawczość Zrównoważonego Rozwoju – miesiąc na zgłaszanie uwag do nowych przewodników EFRAG

EFRAG

W dniu 23 grudnia 2023 r. Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) opublikowała wstępne wersje trzech przewodników dotyczących wdrażania Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESRS). Zainteresowane strony mają czas do 2 lutego br. na zgłoszenie swoich uwag i sugestii. Po zakończeniu konsultacji publicznych ustalony zostanie ostateczny kształt dokumentów.

Nowa sprawozdawczość w UE

Zgodnie z prawem unijnym wszystkie duże firmy oraz przedsiębiorstwa notowane na giełdzie są zobowiązane do ujawniania informacji dotyczących wpływu ich działalności na społeczeństwo i środowisko. Dotychczasowy system raportowania wydaje się jednak wadliwy i utrudnia inwestorom oraz konsumentom podejmowanie odpowiedzialnych decyzji. W zgodzie z założeniami polityki Zielonego Ładu EFRAG przygotował więc nowe, zunifikowane standardy ESRS, które mają zapewnić kompletność, przejrzystość i porównywalność danych ujawnianych przez firmy. Zasady ich raportowania zostały ujęte w trzech przewodnikach dotyczących odpowiednio oceny istotności, wdrażania łańcucha wartości oraz szczegółowych punktów danych ESRS.

EGRAG IG 1: Ocena istotności w ujawnianiu informacji

Pierwszy z przewodników EFRAG dotyczy ustalania oddziaływania, ryzyka i szans (IRO) związanych z poszczególnymi aspektami zrównoważonego rozwoju. Zasada istotności sprawozdań ma zagwarantować, że firmy ujawniać będą wszystkie informacje, które mają wpływ na środowisko naturalne, społeczeństwo, prawa ludzkie oraz ład korporacyjny. Przewodnik w szczególności uwzględnia takie aspekty raportowania, jak zasoby morskie, konsumpcję wody, odprowadzanie ścieków, warunki pracy personelu oraz prewencję i wykrywanie łapówkarstwa i korupcji.

Każda firma objęta obowiązkiem sprawozdawczości zobowiązana jest do opracowania własnego procesu oceny istotności danych niefinansowych i finansowych. Musi on uwzględniać identyfikację podmiotów, na które jej działalność oddziałuje. Każdy negatywny wpływ powinien zostać oceniony pod względem skali, zasięgu oraz nieodwracalności skutków. Dopiero zbiorowa analiza tych czynników pozwala zdiagnozować, czy dany wpływ jest istotny z punktu widzenia ESRS. Uwagi do przedmiotowego przewodnika można zgłaszać w ramach ankiety on-line.

EFRAG IG 2: Łańcuch wartości

W drugim przewodniku EFRAG zobowiązuje firmy raportujące do uwzględniania w sprawozdaniach oddziaływania, ryzyka i szans wynikających z działalności uczestników z dołu i z góry łańcucha wartości. Mowa o powiązaniach biznesowych wynikających z dostaw, dystrybucji, sprzedaży, podwykonawstwa itd., w tym nie tylko z partnerami kontraktowymi. Sprawozdania nie muszą uwzględniać wszystkich podmiotów łańcucha wartości, wystarczą jednostki generujące negatywny wpływ oraz związane z szansami i ryzykiem w zakresie zrównoważonego rozwoju.

W przewodniku uwzględnione zostały standardy dotyczące kontroli operacyjnej, w tym sposób raportowania poziomu emisji gazów cieplarnianych, wpływu na ekosystemy i bioróżnorodność oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Ponadto kontrola obejmuje również całą siłę roboczą w łańcuchu wartości, działalność dostawców i klientów, ale także jednostek, w które podmiotowa firma zainwestowała.

W dokumencie uwzględniono mapę określającą wzajemne relacje partnerów biznesowych i sposób mierzenia ich oddziaływania według tematycznych standardów. Pomocą dla użytkowników jest również sekcja najczęściej zadawanych pytań (FAO), która m.in. definiuje długość łańcucha dostaw oraz sposób prezentowania informacji na jego temat. EFRAG przewiduje możliwość wykorzystania informacji szacunkowych w przypadku braku wiarygodnych danych od partnerów. Komentarze do przewodnika można wnosić w ramach odrębnego kwestionariusza.

EFRAG IG 3: Punkty danych

Ostatnia część przewodników obejmuje plik Excel ze szczegółową listą wszystkich informacji wymaganych w ramach sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Ma ona umożliwić firmom analizę ewentualnych braków informacyjnych w celu dostosowania systemu do ich gromadzenia. Do interaktywnej tabeli z wymogami dołączono notę wyjaśniającą, która precyzuje sposób korzystania z formularza oraz powiązania pomiędzy danymi a standardami ESRS.

Proponowany raport uwzględnia 176 obowiązkowych punktów danych oraz dodatkowe 647, których uzupełnienie powinno wynikać z prawidłowo przeprowadzonej analizy istotności. Wymagane informacje mogą mieć charakter liczbowy, procentowy, ale także narracyjny, czasem z uwzględnieniem dat. Dla przedsiębiorstw lub grup zatrudniających poniżej 750 pracowników w danym roku fiskalnym przewidziano trzyletni okres przygotowawczy.

Również do tej części można do 2 lutego br. składać uwagi w specjalnym formularzu. Zaproszenie do udziału w konsultacjach dotyczy firm objętych obowiązkiem ESRS, podmiotów korzystających z tej sprawozdawczości, ale także profesjonalnych konsultantów, środowiska akademickiego oraz podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacji pozarządowych oraz związków zawodowych.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
  • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover