Ochrona wód przed azotanami pochodzącymi z rolnictwa – ARiMR dofinansuje inwestycje. Rusza nabór wniosków

Ochrona wód przed azotanami

Od 25 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków na pomoc finansową dotyczącą inwestycji, których celem jest ochrona wód przed azotanami pochodzenia rolniczego. Dotyczy on rolników prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w ilości do 210 DJP[1]. W ramach programu można uzyskać refundację poniesionych kosztów do maksymalnie 150 tys. zł. Inwestycje te to m.in. budowa płyt i zbiorników do przechowywania kiszonek i nawozów naturalnych. Wnioski można składać do 24 listopada.

Ochrona wód przed azotanami – nawet 150 tys. zł dla rolnika na bezpieczne przechowywanie nawozów

Dokumentem będącym podstawą przyznawania pomocy jest Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Zakłada on, że nawozy naturalne oraz kiszonki mają być przechowywane w miejscach o odpowiednich parametrach i w taki sposób, aby zniwelować ich przenikanie do gruntu i wód. Zgodnie z tym programem do 31 grudnia 2024 wszystkie gospodarstwa prowadzące hodowlę lub chów zwierząt w ilości do 210 DJP są zobowiązane dostosować przechowywanie i gromadzenie nawozów do określonych wytycznych.

Przypominamy, że gospodarstwa hodowlane wielkości powyżej 210 DJP miały spełnić te wymagania do końca 2021 r. Gospodarstwa te (powyżej 210 DJP) również mogą starać się o środki w opisywanym naborze wniosków, pod warunkiem, że kierują nimi młodzi rolnicy nie dłużej niż 2 lata (liczy się data rozpoczęcia przez młodego rolnika prowadzenia gospodarstwa jako kierujący).

Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020, operacje typu Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, poddziałanie Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych.

Ochrona wód przed azotanami – zasady przyznawania wsparcia

Wsparcie finansowe przydzielane będzie według:

 1. Standardowych stawek jednostkowych (SSJ) na budowę od podstaw nowych zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych i płyt do przechowywania nawozów stałych. Młodzi rolnicy mogą liczyć na pomoc w wysokości 60 proc. kosztów kwalifikowanych, a pozostali rolnicy 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Kwota bazowa, od której liczy się wysokość dofinansowania, stanowi iloczyn standardowych stawek jednostkowych, pojemności płyty lub zbiornika do gromadzenia nawozów naturalnych oraz kosztów ogólnych inwestycji (nie większych niż 10 proc. iloczynu standardowych stawek jednostkowych).
 2. Refundacji kosztów kwalifikowanych – w przypadku inwestycji związanych z już istniejącymi zbiornikami i płytami do przechowywania nawozów naturalnych i kiszonek, w wysokości 60 proc. kosztów kwalifikowanych dla młodych rolników i 50 proc. kosztów kwalifikowanych dla pozostałych rolników posiadających do 210 DJP. Przy ustaleniu wysokości dofinansowania można uwzględnić do 10 proc. kosztów ogólnych inwestycji.

Rolnicy ubiegający się o dofinansowanie powinni mieć na uwadze, że wszelkie kopie dokumentów dołączanych do wniosku muszą mieć poświadczoną zgodność z oryginałem przez pracownika ARiMR, notariusza, radcę prawnego lub adwokata.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące naboru wniosków wyjaśnią pracownicy ARiMR pod numerami infolinii – 800 38 00 84 oraz 22 595 06 11, a także w oddziałach regionalnych.

Pozostałe informacje dotyczące tego dofinansowania można znaleźć na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem.

Ochrona wód przed azotanami – na co konkretnie można uzyskać dofinansowanie?

Wnioski o pomoc finansową będą podlegały ocenie punktowej, w której szczególne znaczenie będą miały takie czynniki, jak ilość zwierząt gospodarskich, udział w kosztach inwestycji oraz fakt, czy dany rolnik wcześniej składał wniosek o dofinansowanie w ramach operacji Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz Inwestycje w gospodarstwa położone na obszarach OSN.

Rolnicy mogą starać się o pomoc finansową na następujące inwestycje, które wspomagają ochronę wód przed azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych:

 • przebudowa, budowa lub zakup zbiorników do przechowywania płynnych nawozów naturalnych;
 • budowa lub zakup zbiorników i płyt do przechowywania kiszonek;
 • budowa płyt przeznaczonych do gromadzenia nawozów stałych;
 • zakup urządzeń do aplikowania nawozów naturalnych płynnych;
 • zakup wyposażenia zbiorników na nawozy naturalne płynne;
 • zakup niezbędnych instalacji technicznych związanych z przechowywaniem i aplikacją nawozów naturalnych.

[1] DJP – duża jednostka przeliczeniowa inwentarza – jest to współczynnik przeliczania sztuk zwierząt służący np. do określania zapotrzebowania zwierząt na paszę. Przykłady: 1 krowa do 500 kg = 1 DJP, 1 knur = 0,4 DJP, 1 klacz = 1,2 DJP. https://pl.wikipedia.org/wiki/DJP

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
 • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover