Pierwsze na szczeblu ministerialnym globalne forum poświęcone kwestiom handlu, klimatu i zrównoważonego rozwoju

wodne sprawy

W dniu 19 stycznia 2023 r. Komisja Europejska, państwa członkowskie oraz 26 krajów partnerskich zainaugurowało „Koalicję ministrów handlu na rzecz klimatu” – pierwsze na szczeblu ministerialnym forum poświęcone kwestiom handlu, klimatu i zrównoważonego rozwoju. Jego celem jest określenie, jakie pozytywne rozwiązania obecnego kryzysu klimatycznego mogą zaproponować handel i polityka handlowa.

Koalicja ma na celu budowanie partnerstw między społecznościami handlowymi a klimatycznymi, w celu określenia, w jaki sposób polityka handlowa może przyczynić się do przeciwdziałania zmianie klimatu. Będzie ona promować handel towarami, usługami i technologiami oraz inwestycje w takie dobra i rozwiązania, które pomagają w łagodzeniu zmiany klimatu i przystosowywaniu się do niej.

Ważnym elementem programu koalicji jest określenie sposobów, w jakie polityka handlowa może wspierać podatne na zagrożenia kraje rozwijające się i najsłabiej rozwinięte. To one stoją w obliczu największych zagrożeń związanych ze zmianą klimatu. W pracach biorą udział ministrowie handlu z regionów o różnym poziomie dochodów, społeczeństwo obywatelskie, przedsiębiorstwa, organizacje międzynarodowe oraz społeczności klimatyczne i finansowe.

Do koalicji mogą przystąpić wszystkie zainteresowane kraje. Obecnie w jej skład wchodzi ponad 50 ministrów z 27 jurysdykcji. Czterech współprzewodniczących to Ekwador, UE, Kenia i Nowa Zelandia. Pozostali uczestnicy to: Angola, Australia, Barbados, Gambia, Filipiny, Islandia, Japonia (sprawy zagraniczne i handel), Kanada, Kolumbia, Kostaryka, Malediwy, Mozambik, Norwegia, Republika Korei, Republika Zielonego Przylądka, Rwanda, Singapur, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Ukraina, Vanuatu, Wielka Brytania i Zambia.

Koalicja ma na celu opracowanie wytycznych politycznych i opracowanie strategii związanych z handlem, aby przystosować się do zmieniających się warunków klimatycznych i ekstremalnych warunków pogodowych, na przykład poprzez produkcję, rozpowszechnianie, zwiększenie dostępności i wprowadzanie technologii przyjaznych dla klimatu. Wszystkie działania podejmowane w ramach kolacji mają być zgodne z Ramową konwencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), porozumieniem paryskim i celami zrównoważonego rozwoju oraz wspierać bieżące działania podejmowane przez Światową Organizację Handlu (WTO) w tej dziedzinie.

Następne posiedzenie ministerialne w ramach „Koalicji ministrów handlu na rzecz klimatu” odbędzie się przy okazji kolejnej konferencji WTO, zaplanowanej na początek 2024 r.

Strona internetowa koalicji ministrów handlu na rzecz klimatu.