Światowy Dzień Mokradeł 2023 odbędzie się pod hasłem: Odtwarzanie mokradeł

Światowy Dzień Mokradeł

Czym jest Światowy Dzień Mokradeł?

Światowy Dzień Mokradeł obchodzony jest co roku dnia 2 lutego, aby uświadamiać ludziom, jak cenne i potrzebne dla człowieka i środowiska jest zachowanie terenów podmokłych. Dzień ten wybrany został dla upamiętnienia Konwencji o obszarach wodno-błotnych, która została podpisana w 1971 r. w Ramsarze (Konwencja Ramsarska). Dotychczas ratyfikowało ją ponad 170 państw.

Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych

Światowy Dzień Mokradeł został ogłoszony oficjalnym świętem ONZ – Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 30 sierpnia 2021 r. przyjęło w tej sprawie rezolucję nr 75/317.

Dlaczego obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł?

Już prawie 90% światowych terenów podmokłych uległo degradacji. Skala jest ogromna, chociażby w porównaniu z ubytkiem naturalnych lasów, które tracimy trzy razy wolniej. Tereny podmokłe to ekosystemy, które utrzymują przy życiu wiele organizmów. Mokradła, w połączeniu z całymi systemami rzek i jezior, przyczyniają się do łagodzenia zmian klimatu i utrzymania bioróżnorodności. Odgrywają też znaczącą rolę w kontroli zanieczyszczeń i detoksykacji wód. Działają jak naturalne filtratory, które absorbują m.in. składniki nawozów, pestycydy, pozostałości ścieków miejskich, przemysłowych i inne odpady z przepływającej przez nie wody. Są zatem niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ludzi i światowej gospodarki. Dlatego konieczne jest podnoszenie świadomości na temat znaczenia mokradeł oraz skutków utraty tych ekosystemów.

Temat przewodni Światowego Dnia Mokradeł w 2023

Odtwarzanie mokradeł to temat Światowego Dnia Mokradeł na rok 2023. Najczęstszą przyczyną ich degradacji jest odwadnianie, zatem wszelkie działania polegające na zahamowaniu odpływu wody, będę jednymi z najskuteczniejszych sposobów ich aktywnej ochrony.

Czy polskie mokradła są zagrożone?

Chociaż obszary wodno-błotne są cennymi ekosystemami, to w Polsce mamy do czynienia z ogromnym zanikiem tych obszarów. Stan mokradeł zależy przede wszystkim od możliwości zaopatrzenia ich w wodę i od jej jakości. W naszym kraju mokradła odwadniane są znacząco od lata 70. XX w. przez systemy melioracyjne. Woda zabierana jest na potrzeby użytkowania rolniczego. Niestety w wielu miejscach, pomimo zaprzestania produkcji rolnej, nadal tak się dzieje.

Do najcenniejszych obszarów wodno-błotnych należą torfowiska, które działając jak gąbka, retencjonują ogromne ilości wody, a według szacunków ich zmagazynowane zasoby wynoszą w naszym kraju około 35 miliardów m3. Niestety ponad 400 tys. ha torfowisk zostało osuszonych. Obszary te zanikają również z uwagi na pozyskiwanie torfu, który sprzedawany jest jako kompost. Pod kątem jakości torfowiska muszą mierzyć się z eutrofizacją, spowodowaną spływami związków biogennych z terenów rolniczych.

Polskie obszary wodno-błotne

Konwencji Ramsarska zobowiązuje poszczególne państwa do wyznaczenia obszarów wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu. Na tej liście znajduje się 19 miejsc z Polski, których położenie można sprawdzić na stronie serwisu Ramsar Sites Information Service. Należy w tym miejscu podkreślić, iż w Polsce mamy znacznie więcej mokradeł – naturalne i odwodnione występują na obszarze około 4,4 mln ha, co stanowi ponad 14% powierzchni kraju.

Formalne wsparcie dla ochrony mokradeł

W Polsce formalne wsparcie ochrony obszarów wodno-błotnych można odszukać w wielu aktach prawnych. Do najważniejszych należą: ustawa Prawo wodne, ustawa o ochronie przyrody, ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o lasach, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Kto odpowiada za Światowy Dzień Mokradeł?

Kampania uświadamiająca pod nazwą Światowy Dzień Mokradeł jest organizowana przez Sekretariat Konwencji o Mokradłach. Strony konwencji obchodzą Światowy Dzień Mokradeł od 1997 roku, kiedy to został ustanowiony.

Obchody Światowego Dnia Mokradeł

Z okazji Światowego Dnia Mokradeł organizowanych jest szereg krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów i spotkań, m.in. Konferencja o ochronie obszarów wodno-błotnych w Polsce z okazji Światowego Dnia Mokradeł, o której piszemy tutaj.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
  • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover