Archiwa tagów: sprawozdanie

Komunikat KE dotyczący Przeglądu wdrażania polityki ochrony środowiska w 2022 r. Odwrócenie tendencji dzięki przestrzeganiu prawa ochrony środowiska

W 2016 r. Komisja Europejska zobowiązała się do regularnego składania sprawozdań na temat stanu wdrażania [...]

Sprawozdanie z monitoringu Zero Pollution

Komisja Europejska regularnie przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdania dotyczące realizacji różnych zadań i polityk. Z jednej [...]