Komisja Europejska regularnie przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdania dotyczące realizacji różnych zadań i polityk. Z jednej strony pozwala to na monitorowanie działań KE w zakresie wdrażania przepisów przyjmowanych przez PE, a z drugiej dostarcza informacji nam, obywatelom państw członkowskich EU, o tym, jakie działania są podjemowane w zakresie różnych obszarów, także ochrony środowiska.

Komisja Europejska 8 grudnia 2022 roku przedstawiła Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Pierwsze monitorowanie i prognozy eliminacji zanieczyszczeń. Dokument nosi podtytuł „Drogi do czystszego powietrza, wody i gleby dla Europy”, który ściśle wiąże go z celami i założeniami Europejskiego Zielonego Ładu.

Przygotowane sprawozdanie dotyczy monitorowania zapisów jednego z kluczowych dokumentów wdrażających Zielony Ład, bardzo ambitnego w swoich celach tzw. planu Zero Pollution – „Planu działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń”. Cele tego dokumentu zakładają m. in. ograniczenie liczby zgonów związanych z zanieczyszczeniem powietrza o 55%, ograniczenie emisji mikroplastiku do środowiska o 30%, zmniejszenie o jedną trzecią liczby osób narażanych na stały hałas komunikacyjny, poprawę jakości wody poprzez ograniczenie zanieczyszczeń i odpadów z tworzyw sztucznych w morzu o połowę. Plan na rzecz eliminacji zanieczyszczeń został przyjęty 12 maja 2021 r. i po ponad 1,5 roku przyszedł czas na przedstawienie postępów w realizacji jego założeń.

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów noszące tytuł „Pierwsze monitorowanie i prognozy eliminacji zanieczyszczeń” przedstawia postępy w realizacji poszczególnych celów. Generalny wniosek płynący z dokumentu wskazuje, że postępy są widoczne, ale dość powolne. Znaczna poprawa dotyczy ograniczenia zanieczyszczenia powietrza oraz zanieczyszczenia związanego z pestycydami i środkami przeciwdrobnoustrojowymi o 12 %. Powierzchnia ekosystemów, na które wywierany jest wpływ przez zanieczyszczenia powietrza zmalała o 14 %. Postępy w zakresie poprawy stanu ponad 100 000 jednolitych części wód powierzchniowych na podstawie danych z 2015 roku uznano za powolne. Podobnie oceniono tempo realizacji działań na rzecz ograniczania produkcji odpadów i mikroplastiku. Widać jednak zmniejszenie ilości odpadów na morskich liniach brzegowych Europy, co uznano za optymistyczny objaw zmian w Europie.

Sprawozdanie przedstawia także prognozy w zakresie możliwości osiągnięcia celów założonych w Planie działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń. W większości przypadków osiągniecie ich przy obecnie podejmowanych działaniach będzie bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Przykładowo, w kwestii hałasu możliwe będzie zmniejszenie ilości osób narażonych na niego w sposób ciągły maksymalnie o 19%. Dla części z działań bardzo dużą przeszkodę stanowią zakłócenia łańcuchów dostaw związane z pandemią COVID oraz kryzysem energetycznym wywołanym wojną w Ukrainie.

W związku z tym KE wskazuje w Sprawozdaniu najpotrzebniejsze działania. Są to:

  • „porozumienie współustawodawców w sprawie kluczowych wniosków ustawodawczych;
  • szybsze wdrażanie najważniejszych aktów prawnych UE na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym;
  • propagowanie globalnych inicjatyw wspierających państwa trzecie w ich staraniach.”[1]

Jak widać, plany KE dotyczą głównie wzmocnienia istniejących i wprowadzania nowych norm w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń i odpadów oraz zwiększenie wysiłków angażujących państwa niezrzeszone w działania na rzecz tzw. zero pollution.

W 2023 roku mają zostać przedstawione szczegółowe informacje o kolejnych prognozach i postępie w osiąganiu celów Planu działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń.


[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0674&from=EN (28.12.2022)

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
  • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover