W ramach funduszu modernizacyjnego przeznaczonego na przyspieszenie transformacji w kierunku czystej energii do Polski w 2022 r. trafiło 643,2 mln euro.

wodne sprawy

Fundusz modernizacyjny wspiera: inwestycje w wytwarzanie i wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych, efektywność energetyczną, magazynowanie energii, modernizację sieci energetycznych, w tym systemów ciepłowniczych, rurociągów i sieci, oraz sprawiedliwą transformację w regionach zależnych od węgla.

Fundusz finansowany jest z dochodów z aukcji uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu takimi uprawnieniami i ma na celu wsparcie dziesięciu państw członkowskich UE (o niższych dochodach) w procesie transformacji gospodarki w kierunku neutralności dla klimatu. Beneficjenci to: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry.

Fundusz uzupełnia inne europejskie instrumenty, takie jak polityka spójności i Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. W 2021 r., w ramach tego wsparcia, udostępniono państwom środki finansowe w wysokości 898,43 mln euro. W drugim roku funkcjonowania funduszu wypłacono z niego łącznie 4,11 mld euro na wsparcie 61 projektów w ośmiu krajach będących beneficjentami. Projekty te pomogą zmodernizować systemy energetyczne, ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w sektorze energetyki, przemysłu, transportu i rolnictwa oraz poprawić efektywność energetyczną. Dzięki takiemu wsparciu państwa członkowskie będą mogły osiągnąć swoje cele w zakresie klimatu i energii na 2030 r., a także szybciej dokonać transformacji ekologicznej całej UE.

W ramach funduszu w 2022 r. do Polski trafiło 643,2 mln euro, które zostały przeznaczone m.in. na realizację projektów budowy ciepłowni opartych na odnawialnych źródłach energii i poprawy efektywności energetycznej przemysłu.