Havant Thicket Reservoir, czyli pierwszy od ponad 30 lat duży zbiornik w Wielkiej Brytanii

Havant Thicket Reservoir

Globalna firma GHD rozpocznie prace nad budową dużego zbiornika wodnego w brytyjskim hrabstwie Hampshire. To pierwszy projekt na taką skalę na Wyspach od lat 80. XX w. i jednocześnie przełomowe przedsięwzięcie z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. Havant Thicket Reservoir stanie się kluczowym elementem regionalnej infrastruktury, a zarazem ważnym krokiem w kierunku ograniczenia kryzysu wodnego w południowo-wschodniej Anglii.

Główne założenia projektu

Budowa zbiornika w Havant prowadzona będzie przez spółkę joint venture Future Water JV na zlecenie zakładu użyteczności publicznej Portsmouth Water, który zaopatruje w wodę miasto Portsmouth oraz części hrabstw Hampshire oraz Sussex. Realizację powierzono firmie GHD, która specjalizuje się w dużych projektach infrastrukturalnych z zakresu inżynierii zbiorników oraz zapór wodnych.

Portsmouth Water w celu realizacji projektu Havant Thicket Reservoir zabezpieczyła kapitał w wysokości 325 mln funtów brytyjskich. Docelowo zostanie on pokryty przez rachunki za wodę wystawiane odbiorcom w południowej Anglii przez kolejnych 80 lat. Według planów zbiornik będzie miał pojemność 8,7 mld l i będzie w stanie dostarczać do sieci wodociągowej 21 mln l dziennie. Lokalizacja została wybrana spośród 72 propozycji ze względu na najlepszą dostępność wody oraz potrzebnych surowców. Woda do napełnienia zbiornika popłynie specjalnie zbudowanymi rurami ze źródeł znajdujących się w odległym o 5 km Bedhampton. Aktualnie projekt znajduje się w fazie planowania i wstępnych przygotowań. Jednocześnie prowadzone są już pierwsze prace związane z budową dróg dojazdowych, próbnego obwałowania i drenażem wód powierzchniowych.

Havant Thicket Reservoir jako przedsięwzięcie środowiskowe

Inwestycja w Havant nie tylko zabezpieczy podaż wody pitnej w regionie, ale także w istotny sposób poprawi stan środowiska naturalnego. Stworzenie zbiornika retencyjnego pomoże ochronić dwie ważne rzeki kredowe w hrabstwie Hampshire: Test i Itchen. W ostatnich latach odnotowuje się w nich rekordowo niski poziom wody. Do tej pory zasilano nimi sieci wodociągowe, co tylko pogarszało stan hydrologiczny.

Nowy zbiornik Havant Thicket Reservoir ma sprawić, że cała południowo-wschodnia Anglia będzie bardziej odporna na skutki susz nasilających się w związku ze zmianą klimatu. W ramach projektu przewiduje się również wzbogacenie 200 ha powierzchni leśnej, co przełoży się na dobrobyt lokalnego społeczeństwa oraz dzikiej zwierzyny. Kolejną znaczącą korzyścią ekologiczną ma być redukcja związków odżywczych przedostających się do wód wokół Chichester i Langstone, naturalnych wybrzeży na południu Anglii o wyjątkowym znaczeniu przyrodniczym i ekologicznym. Na północnym brzegu planowanego zbiornika powstaną mokradła, które staną się nowym rezerwatem przyrody. Inicjatywa ta ma zrekompensować straty związane z zagospodarowaniem gruntów pod budowę. W ocenie autorów projektu mokradła mają szansę stać się domem dla wielu dzikich gatunków, a jednocześnie ważnym obszarem rekreacyjnym dla ludzi.

W lipcu 2022 r. opublikowano strategię łagodzenia i kompensacji szkód w zakresie bioróżnorodności wynikających z budowy zbiornika. Opiera się ona na licznych studiach ekologicznych oraz ocenie oddziaływania na środowisko (EIA) z 2020 r. Dla każdego zidentyfikowanego ryzyka zaplanowano działania mitygacyjne obejmujące krajobraz, obszary leśne i trawiaste, siedliska wodne, a także zagrożone gatunki obecne na przedmiotowym obszarze.

Spodziewane korzyści ekonomiczne

Projekt Havant Thicket Reservoir ma mieć pozytywny wpływ na gospodarkę regionu, zarówno w czasie budowy, jak i w dłuższej perspektywie czasu. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ sąsiadujące z inwestycją przedmieścia Havant zidentyfikowane zostały przez brytyjskie Ministerstwo Mieszkalnictwa, Społeczności i Lokalnego Samorządu jako zubożałe i dotknięte wysokim poziomem bezrobocia. W okresie realizacji projektu stałe zatrudnienie na pełen etat znajdą tutaj 53 osoby, a po jego zakończeniu potrzebnych będzie 11 etatów związanych z lokalną infrastrukturą i zarządzaniem. Dodatkowych 20 miejsc pracy może powstać dzięki konieczności realizacji potrzeb zatrudnionego personelu oraz odwiedzających.

Korzyści ekonomiczne z inwestycji obejmują również zyski i dodatkowe miejsca pracy stworzone w ramach lokalnych firm zaangażowanych w budowę zbiornika. W szczególności dotyczy to dostaw materiałów i sprzętu oraz zakwaterowania i wyżywienia dla pracowników. Jednym z głównych celów projektu jest wsparcie regionalnej gospodarki, a zwłaszcza małych firm z Hampshire. Inwestorzy planują współpracę z miejscową izbą handlu, mediami i organizacjami zrzeszającymi inżynierów oraz specjalistów w zakresie wody. Realizacja projektu Havant Thicket Reservoir może również podnieść ceny lokalnych nieruchomości, które zyskają na prestiżu dzięki sąsiedztwie zbiornika i otaczającej go zieleni. Wymierną korzyścią ekonomiczną jest również samo zwiększenie zasobów wodnych, które ograniczy pobór wody z lokalnych rzek. Tym samym ryzyko kryzysu związanego z suszą zostanie znacząco zmniejszone, co poprawi odporność lokalnej gospodarki.

Korzyści społeczne

Autorzy raportu podsumowującego korzyści i koszty związane z realizacją projektu Havant Thicket Reservoir podkreślają również, że inwestycja pozytywnie odbije się na zdrowiu i samopoczuciu mieszkańców regionu. Aspekt ten można rozpatrywać również w kontekście ekonomicznym – szczęśliwsze społeczności kreują lepsze warunki dla rozwoju gospodarczego. Na terenie objętym inwestycją wybudowana zostanie nie tylko infrastruktura hydrologiczna, ale także centrum dla odwiedzających, parking, miejsca piknikowe i punkty do obserwacji ptaków. Nowy ośrodek zieleni będzie otwarty dla lokalnej społeczności, a wokół niego powstanie sieć ścieżek pieszych i rowerowych, ale również szlaków do jazdy konnej. Zbiornik w Havant, jako obiekt rekreacyjny, ma wspierać aktywność fizyczną i zdrowie, a jednocześnie informować o aspektach związanych z wodą i dziką przyrodą.

Havant Thicket Reservoir będzie łatwo dostępny dla zainteresowanych poruszających się pieszo, rowerem lub autobusem. W promieniu 1,5 km od zbiornika mieszka ponad 29 tys. ludzi, a w zasięgu 4,5 km aż 120 tys. Stworzy to nowe szanse rekreacyjne dla rodzin, grup szkolnych, seniorów, ale także ornitologów czy właścicieli psów. Poszczególne aktywności wspierać będą wolontariusze, docelowo nawet 200 osób. Centrum dla odwiedzających ma prowadzić działalność edukacyjną, a zarazem umożliwiać obserwację zbiornika wodnego, ptactwa oraz mokradeł.

Na miejscu działać będzie kawiarnia i sklepiki z lokalną żywnością oraz rękodziełem. Konstrukcja budynku opierać się będzie na naturalnych materiałach budowlanych pozyskanych na miejscu. Z myślą o dzieciach powstaną przyrodnicze place zabaw, a w obrębie mokradeł planuje się budowę sieci ścieżek i mostków, które pozwolą na bliższą obserwację fauny i flory. Społeczny aspekt projektu rozwijany jest we współpracy z miejscowymi organizacjami, szkołami oraz samorządami. Pozwala to na zacieśnienie poczucia lokalnej wspólnoty i jednocześnie zachęca do partycypacji szerszą grupę obywateli.

Pozytywne oddziaływanie projektu Havant Thicket Reservoir

Cała inwestycja zaplanowana została tak, aby równoważyć korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. W szczególności autorzy projektu kładą nacisk na jakość procesów inwestycyjnych, prolokalną politykę zamówień, pozytywne relacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, odpowiedzialność, elastyczne podejście oraz innowacje. Realizacja ma zostać sfinalizowana do 2029 r., a operatorzy powstałej infrastruktury mają dzięki niej stać się strategicznym dostawcą wody w całym regionie w średnim i długim okresie.

O innym dużym projekcie w Wielkiej Brytanii można przeczytać w artykule: “Ogrzewanie geotermalne w Wielkiej Brytanii – sukces wykorzystania nieczynnych kopalń“.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
  • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover