Interwencja w zakresie wsparcia powierzchniowego dla rolnictwa ekologicznego – przewidywany start realizacji – 2023 r.

wsparcia powierzchniowego

Jednym z głównych celów unijnych strategii na rzecz bioróżnorodności i „Od pola do stołu” jest zwiększenie udziału powierzchni upraw rolnictwa ekologicznego, który do 2030 r., zgodnie z założeniami dla całej Unii Europejskiej, powinien wynosić średnio 25% wszystkich użytków rolnych.

Jednym z działań w Planie Strategicznym WPR na lata 2023 – 2027, mającym na celu rozwój rolnictwa ekologicznego, jest wsparcie powierzchniowe dla rolnictwa ekologicznego. W ramach tego działania, pomoc będzie udzielana do powierzchni różnych grup upraw, tj.: rolniczych, warzywnych, zielarskich, sadowniczych podstawowych i ekstensywnych, jagodowych, paszowych oraz TUZ, pod warunkiem, że są one prowadzone zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego w okresie konwersji i po jej zakończeniu.

Rolnicy podejmujący dobrowolne zobowiązania w zakresie utrzymania lub przejścia na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego, określone w prawodawstwie unijnym i krajowym, będą objęci nadzorem jednostki certyfikującej w ramach systemu kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym. Zobowiązania w ramach interwencji Rolnictwo ekologiczne obejmują okres 5 lat.

Wymagania dla interwencji:

 • warunek podstawowy – prowadzenie produkcji rolnej zgodnie z przepisami określonymi m.in. w rozporządzeniu PE i Rady (UE) 2018/848 oraz w ustawie o rolnictwie ekologicznym;
 • obowiązek produkcji ekologicznej i odpowiednie przeznaczenie zbioru;
 • uprawa gatunków roślin określonych w przepisach krajowych;
 • posiadanie minimalnej obsady zwierząt – w przypadku płatności do upraw paszowych na gruntach ornych oraz do trwałych użytków zielonych;
 • posiadanie zwierząt w obsadzie 0,5-1,5 DJP na każdy hektar UR – w przypadku premii za prowadzenie zrównoważonej produkcji roślinno-zwierzęcej;
 • zachowanie trwałych użytków zielonych (nie dotyczy pakietu Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi);
 • posiadanie planu działalności ekologicznej;
 • w przypadku podstawowych i ekstensywnych upraw sadowniczych oraz upraw jagodowych:
  • uprawa gatunków w okresie owocowania, a w przypadku upraw niebędących w okresie owocowania – potwierdzenie, że do założenia tych upraw wykorzystano materiał nasadzeniowy odpowiedniej jakości;
  • utrzymanie minimalnej obsady dla poszczególnych gatunków roślin z tolerancją do 10%;
  • coroczne wykonywanie na plantacji zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych.

Płatności ekologiczne będą przyznawane według powierzchni (ha) upraw prowadzonych metodami ekologicznymi (tj. upraw w okresie konwersji lub upraw już ekologicznych). Płatności zostały policzone na podstawie poniesionych kosztów i utraconych dochodów, związanych z realizacją wymagań określonych dla interwencji. Płatności w okresie konwersji, w ramach pięcioletniego zobowiązania, przysługują nie dłużej niż przez okres pierwszych 3 lat realizacji zobowiązania.

Stawki płatności proponowane od 2023 r. są zróżnicowane w zależności od grupy upraw i okresów konwersji/po konwersji i są wyższe średnio o 35% w porównaniu do stawek z 2021 r. (i średnio o 84% względem stawek z 2015 r.). W ramach interwencji stosowana będzie degresywność płatności.

Płatności ekologiczne będą przyznawane w wysokości:

 • 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
 • 75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
 • 60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha.

Szacowane stawki płatności dla interwencji Rolnictwo ekologiczne.

 

szacowane stawki płatności [zł/ha]

w okresie konwersji

po okresie konwersji

w okresie konwersji z premią

po okresie konwersji z premią

uprawy rolnicze

1 697

1 571

2 270

2 144

uprawy warzywne

3 021

2 391

3 594

2 964

uprawy zielarskie

1 856

2 429

uprawy paszowe na GO

1 638

1 504

2 211

2 077

TUZ

1 043

1 616

podstawowe uprawy sadownicze

3 105

1 961

3 678

2 534

uprawy jagodowe

2 495

2 213

3 068

2 786

ekstensywne uprawy sadownicze

1 326

1 899

małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi

1 640

2 213

premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą

573

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
 • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover