Rezerwat przyrody dla żółwia błotnego

Nowy rezerwat przyrody

Z początkiem roku weszło w życie zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Czarne Doły. Rezerwat ten ustanowiony został w Wielkopolsce, na powierzchni 135,33 ha w gminie Osieczna, w powiecie leszczyńskim. Rezerwat powstał w celu ochrony jedynego, występującego w naturalnym środowisku żółwia w Polsce.

Jak pokazuje poniższe zobrazowanie granic rezerwatu, obejmuje on fragment lasu, mokradło z rozlewiskiem oraz tereny otwarte.

Nowy rezerwat przyrody
wyk. Monika Mazur, Pectore-Eco, na podstawie zarządzenia: https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2022/9710/

Coroczne badanie żółwi błotnych na tym terenie prowadzone jest przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”. Odbywa się wtedy m.in. ich liczenie i ocena ich kondycji. Żółwie chronione są na tym obszarze od lat 80. XX w., wyłączono wówczas z użytkowania ponad 4 ha lasu. Zaplanowano szereg działań ochronnych, które pozwolą zachować siedlisko w dobrym stanie.

Żółw błotny objęty jest w Polsce ścisłą ochroną gatunkową od roku 1935. Gady te mogą żyć do 120 lat. Są drapieżnikami, które odżywiają się wyłącznie pod wodą. Ich pożywienie to owady wodne, larwy, ślimaki, kijanki i żaby. Najłatwiej zaobserwować je w okresie lęgowym, na przełomie maja i czerwca. Zagrożeniem dla żółwi błotnych mogą być drapieżniki, które zjadają ich jaja – dziki, borsuki czy lisy. To nie jedyny problem: żółw czerwonolicy, uznany za jeden z najbardziej niebezpiecznych inwazyjnych gatunków obcych również stanowi zagrożenie dla rodzimej populacji żółwia, wrażliwego na wszelkie niekorzystne zmiany w naturalnym środowisku.

music-cover