Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE – rozpoczęto nabór wniosków

OZE

Od 25 stycznia do 23 lutego 2024 r. gospodarstwa rolne zainteresowane inwestowaniem w biogazownie rolnicze, mikroinstalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego lub rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną mogą starać się o przyznanie wsparcia w ramach interwencji I.10.2 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej” Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Kto może ubiegać się o dofinasowanie inwestycji w zakresie OZE?

O środki na inwestycje w zakresie OZE i poprawę efektywności energetycznej mogą starać się wpisani do ewidencji producenci rolni, którym m.in. w 2023 r. przyznano jednolitą płatność obszarową albo którzy prowadzą gospodarstwo w ramach działów specjalnych produkcji rolnej. Warto zaznaczyć, że jednym z wymogów, dość istotnym, jest również odbycie szkolenia z zakresu efektywności energetycznej nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku lub zobowiązanie się do ukończenia takiego kursu nie później niż do dnia wnioskowania o płatność końcową.

Inwestycje dotyczące biogazowni rolniczej

W obszarze A, wspierającym inwestycje dotyczące biogazowni rolniczej do 50 kW, można ubiegać się o pomoc na inwestycję, która ma związek z prowadzoną w gospodarstwie działalnością rolniczą. Wsparciu będą podlegały działania polegające na budowie biogazowni rolniczej (z wyłączeniem robót budowlanych dotyczących istniejącej biogazowni). Maksymalna wysokość pomocy udzielona beneficjentowi w okresie realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej w obszarze A wynosi 1,5 mln zł. Środki przyznaje się w formie refundacji części poniesionych przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych, w wysokości do 65 proc. Ogólna pula środków przeznaczona na „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej” w obszarze A, konkretnie dotyczące biogazowni rolniczych, w ramach aktualnego naboru wynosi ponad 347 mln zł.

Inwestycje dotyczące mikroinstalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego

W obszarze B, wspierającym inwestycje dotyczące zakupu mikroinstalacji fotowoltaicznych do 50 kW i instalacji do wytwarzania energii cieplnej z promieniowania słonecznego (wraz z dodatkowym wyposażeniem), można ubiegać się o pomoc na inwestycję, która ma związek z działalnością rolniczą prowadzoną w gospodarstwie. Wsparciu będą podlegały działania polegające na zakupie:

 1. mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii elektrycznej;
 2. instalacji do wytwarzania energii cieplnej z energii promieniowania słonecznego;
 3. magazynów energii innych niż magazynów energii elektrycznej, jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w pkt. 2;
 4. pomp ciepła, jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w pkt. 1, systemów zarządzania przepływami energii, jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w pkt. 1-4.

Maksymalna wysokość pomocy udzielona beneficjentowi w okresie realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej w obszarze B wynosi 200 tys. zł. Wsparcie przyznawane jest w formie refundacji części poniesionych przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych, w wysokości do 65 proc. Ogólna pula środków przeznaczona na „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej” w obszarze B, obejmującym inwestycje dotyczące mikroinstalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego, w ramach aktualnego naboru wynosi ponad 422 mln zł.

Inwestycje dotyczące rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych

W obszarze C, czyli dotyczącym inwestowania w rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych, można ubiegać się o pomoc na inwestycję, która ma związek z działalnością rolniczą prowadzoną w gospodarstwie. Wsparciu będą podlegały w szczególności działania polegające na:

 • dociepleniu ścian zewnętrznych;
 • dociepleniu dachu lub stropu;
 • zakupie świetlików dachowych;
 • dociepleniu podłóg;
 • zakupie okien lub drzwi zewnętrznych oraz bram wjazdowych;
 • zakupie kotłów na biomasę, z wyłączeniem kotłów do spalania słomy;
 • zakupie instalacji do odzyskiwania ciepła;
 • zakupie systemów energooszczędnego oświetlenia w technologii LED;
 • zakupie systemów monitoringu i zarządzania energią.

Maksymalna wysokość pomocy udzielona beneficjentowi w okresie realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej w obszarze C wynosi 200 tys. zł. Pomoc przyznaje się w formie refundacji części poniesionych przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych, w wysokości do 65 proc. Ogólna pula środków przeznaczona na „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej” w obszarze C, obejmującym inwestycje dotyczące rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych, w ramach aktualnego naboru wynosi ponad 422 mln zł.

W jaki sposób można ubiegać się o przyznanie pomocy na inwestycje w zakresie OZE?

Szczegółowe informacje dotyczące aktualnego naboru na inwestycje w zakresie OZE, w tym m.in kryteria wyboru, które decydują o kolejności przysługiwania pomocy, można znaleźć na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski o przyznanie pomocy można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR. Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty (określone w formularzu). Za datę złożenia uznaje się dzień wystawienia przez ARiMR potwierdzenia tej czynności.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
 • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover