Od 15 listopada do 15 grudnia 2023 r. (lub do wyczerpania środków) będzie można składać wnioski o wsparcie w zakresie rolnictwa 4.0 realizowanego w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”, objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wsparcie udzielane będzie na wdrożenie rozwiązań w rolnictwie, w tym na zakup maszyn, sprzętu lub oprogramowania oraz ich montaż i instalację, w tym m.in. na czujniki/sensory jakości wody czy systemy wspierania decyzji w zakresie nawadniania.

Kto może ubiegać się o wsparcie zakresie rolnictwa 4.0?

Wsparcie w zakresie rolnictwa 4.0 może być udzielone osobie fizycznej, która:

 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie (według ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników) jako rolnik lub osoba, której przyznano płatności bezpośrednie (w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego lub o których mowa w przepisach ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027);
 • ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • jest pełnoletnia.

Wsparcie w zakresie rolnictwa 4.0 – koszty kwalifikowane

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty wdrożenia rozwiązań w zakresie rolnictwa 4.0, w tym zakup maszyn, sprzętu lub oprogramowania oraz ich montażu i instalacji, w szczególności czujników, sprzętu informatycznego i aplikacji, zakup patentów i licencji oraz koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia:

 1. koszty zakupu i montażu nowych linii technologicznych oraz maszyn i urządzeń rolnictwa 4.0 wspierających produkcję podstawowych produktów rolnych (takich jak: czujniki, sensory, drony, systemy monitorujące, sterujące i zarządzające produkcją, tensjometry, sondy, pedometry, akcelerometry, stacje bazowe służące do przesyłu danych, stacje meteo) lub służących cyfrowemu wprowadzaniu do obrotu produktów rolnych, w tym zakupu i montażu w gospodarstwie rolnym nowych urządzeń rolnictwa 4.0, które można zamontować na maszynach rolniczych lub liniach technologicznych, budynkach i budowlach;
 2. koszty zakupu lub aktualizacji systemów teleinformatycznych, w tym oprogramowań lub aplikacji oraz nowych urządzeń je wykorzystujących (takich jak: tablet, komputer, smartfon), a służących wdrożeniu rozwiązań rolnictwa 4.0 w gospodarstwach rolnych;
 3. koszty związane z obsługą techniczną oraz utrzymaniem rozwiązań IT;
 4. koszty zakupu usług, w tym abonamentu na nie, w zakresie rolnictwa 4.0, a więc: zakup usługi z zakresu rolnictwa 4.0 (np. nalot BSL, sporządzenie cyfrowej mapy użytków rolnych i planów nawożenia lub nawodnienia na podstawie tej mapy wraz z kosztem koniecznych badań na zawartość składników mineralnych w glebie), usługi z zakresu IT (body leasing);
 5. koszty montażu instalacji pasywnej lub okablowania strukturalnego w celu utworzenia sieci danych, z wyłączeniem kosztów montażu instalacji lub okablowania na jej potrzeby poza terenem prywatnym;
 6. koszty opieki serwisowej zakupionego oprogramowania i sprzętu teleinformatycznego w okresie realizacji przedsięwzięcia;
 7. koszty utrzymania domen i dostępu do Internetu w okresie realizacji przedsięwzięcia;
 8. koszty udzielenia odbiorcy wsparcia w szkoleniu z zastosowania zakupionych rozwiązań cyfrowych dla rolnictwa;
 9. koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak opłaty za konsultacje, doradztwo, studia wykonalności oraz koszty uzyskania niezbędnych pozwoleń.

Wysokość wsparcia w zakresie rolnictwa 4.0

Wsparcie w zakresie rolnictwa 4.0 jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi 200 tys. zł na przedsięwzięcie.

Wsparcie w zakresie rolnictwa 4.0 udzielane jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości:

 1. do 80% tych kosztów – w przypadku:
 2. wnioskodawców prowadzących produkcję ekologiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1235);
 3. wnioskodawców urodzonych po dniu 31 grudnia 1982 r. – w odniesieniu do wniosków złożonych w 2023 r.;
 4. wnioskodawców urodzonych po dniu 31 grudnia 1983 r. – w odniesieniu do wniosków złożonych w 2024 r.;
 5. do 65% tych kosztów – w przypadku pozostałych wnioskodawców.

W jaki sposób należy składać wnioski o wsparcie w zakresie rolnictwa 4.0?

Wnioski o wsparcie w zakresie rolnictwa 4.0 należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w formie elektronicznej poprzez formularz udostępniony przez agencję na PUE.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
 • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover