Zmiany klimatu mają ogromny wpływ na nasze funkcjonowanie. Dotykają większości rodzajów naszej działalności. O tym, jak wpływają na rolnictwo czy branżę IT pisaliśmy we wcześniejszych numerach „Wodnych Spraw”.

Sektor obronny

Nie inaczej jest w przypadku sektora obronnego. To zagadnienie zostało przeanalizowane przez Wspólne Centrum Badań przy KE (JRC). W swoim raporcie wskazali:

„Zasoby obronne, zdolności i operacje również są zagrożone zjawiskami klimatycznymi, takimi jak poważne powodzie, burze oraz wysokie lub niskie temperatury. Takie oddziaływania mogą uszkodzić lub zniszczyć zasoby wojskowe lub sprawić, że staną się one niezdatne do użytku w określonych warunkach operacyjnych, spowodować zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa personelu wojskowego lub prowadzić do wyższych kosztów kontroli, konserwacji, napraw i remontów infrastruktury. Oczekuje się, że wpływ zmian klimatu i degradacji środowiska na obronność wzrośnie w przyszłości.”

Z drugiej strony, jak wskazuje JRC, sektor obronny kontrybuuje do zmian klimatu, gdyż bazuje na bezpośrednim i pośrednim wykorzystaniu paliw kopalnych, co przekłada się na wysoki ślad węglowy. Podkreślone zostało, że choć sektor obronny musi zwiększać swoją odporność na zmiany klimatu, niezbędne jest równoczesne zmniejszanie jego emisyjności. JRC piszę, że „Sektor obronny dostrzegł ograniczenia wynikające ze stosowania paliw kopalnych i wzmaga wysiłki na rzecz wprowadzenia bardziej zrównoważonych wyborów energetycznych, zgodnie z celami Europejskiego Zielonego Ładu.”

Podkreślić jednak należy, że sektor obronny sam na zmiany klimatu nie odpowie. Jest bowiem zależny od zasobów i struktury wytwarzania energii w danym kraju. JRC w swoim raporcie wskazuje na brak spójnego strategicznego podejścia do dekarbonizacji branży obronnej. Równocześnie przedstawiono rekomendacje w zakresie zmian, skupiając się na potrzebie zazieleniania i podnoszenia odporności na zmiany klimatu w wymiarze operacyjnym.

music-cover