Próba ograniczenia marnotrawienia żywności – konsultacje publiczne

wodne sprawy

Zaproponowane przez Komisję Europejską poprawki do unijnej dyrektywy ramowej w sprawie odpadów – COM(2023) 420 final – wskazują m.in. cele w zakresie ograniczenia marnotrawienia żywności do 2030 r. i dotyczą:

  • ograniczenia marnotrawstwa o 10% w przypadku produkcji i przetwarzania żywności;
  • ograniczenia marnotrawstwa o 30% w przypadku gospodarstw domowych.

Pamiętajmy, że ograniczając marnotrawstwo żywności, oszczędzamy zasoby wodne naszej planety.

Programy mające prowadzić do ograniczania marnotrawienia żywności

Państwa członkowskie zobowiązane będą do wdrażania programów mających prowadzić do ograniczania marnotrawienia żywności i obejmujących następujące działania:

  • kampanie na rzecz zmiany zachowań;
  • działania mające na celu zaradzenie niewydolności łańcucha dostaw;
  • systemy przekazywania darów żywnościowych;
  • szkolenia w zakresie umiejętności;
  • finansowanie.

Weź udział w trwających konsultacjach publicznych

Proponowane zmiany dyrektywy ramowej w sprawie odpadów są obecnie na etapie konsultacji publicznych.

Planowany termin zakończenia konsultacji dotyczących programów prowadzących do minimalizacji marnotrawienia żywności to 29 września 2023 r.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Komisji Europejskiej, wszystkie otrzymane komentarze/informacje/uwagi/propozycje zostaną podsumowane przez Komisję Europejską i przedstawione Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w celu uwzględnienia ich w debacie legislacyjnej.

Więcej informacji

Przegląd unijnych ram dotyczących odpadów oraz możliwość wprowadzania komentarzy (maks. 4000 znaków) możliwa jest za pośrednictwem strony Environmental impact of waste management – revision of EU waste framework (europa.eu)

Więcej na temat konsultacji społecznych – czym są i czemu służą, przeczytać można w artykule “Twój głos się liczy – o konsultacjach społecznych“.

music-cover