Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

wapnowanie

W tym roku kończy się prowadzony od 2019 r. ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. Jego celem jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych. Program przeznaczony jest na przedsięwzięcia w zakresie zakupu i wysiewu wapna nawozowego lub środków wapnujących.

Do kiedy należy złożyć wniosek o dofinasowanie na wapnowanie?

Dofinansowaniem, zgodnie z przyjętymi przez NFOŚiGW założeniami, objęte są tzw. koszty kwalifikowalne poniesione przez producentów rolnych do 31 października 2023 r. (data na fakturze dokumentującej zakup wapna nawozowego nie może być późniejsza niż 31.10.2023 r.).

Szczegółowe zasady dotyczące korzystania z dofinansowania na wapnowanie

Koszty kwalifikowane to koszty zakupu wapna nawozowego, z wyłączeniem wydatków na transport i wysiew:

  1. wapna nawozowego określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz.U. nr 183 poz. 1229);
  2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy udostępniania na rynku UE produktów nawozowych, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2003/2003.

O dofinansowanie na wapnowanie mogą ubiegać się posiadacze użytków rolnych o pH gleby równym 5,5 lub przekraczającym tę wartość. Przy czym można uzyskać dofinansowanie do zakupu wapna lub środka wapnującego do wysiewu na powierzchnię nieprzekraczającą 75 ha użytków rolnych w ciągu 1 roku kalendarzowego.

Poziom dofinansowania:

  • do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nieprzekraczającej 25 ha użytków rolnych;
  • do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nieprzekraczającej 50 ha użytków rolnych;
  • do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni pomiędzy 50 a 75 ha użytków rolnych. Obszarom powyżej tej wartości dofinansowanie nie przysługuje.

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska z wyłączeniem zabiegów agrotechnicznych, co zostanie potwierdzone pozytywną opinią właściwej Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej może być przyznawane nie częściej niż raz na cztery lata (liczone od daty zawarcia umowy).

wapnowanie
Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 1

Dofinasowanie wapnowania gleb po zakończeniu programu

Kontynuacją Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie będzie realizowany w ramach Planu Strategicznego WPR ekoschemat „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”, w zakresie którego będzie wdrażana praktyka „Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia” w wariancie podstawowym i w wariancie z wapnowaniem. Szczegółowe informacje dotyczące tej praktyki można znaleźć na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
  • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover