EFRAG i TNFD – współpraca w zakresie bioróżnorodności podpisana

współpraca w zakresie bioróżnorodności

W dniu 21 grudnia 2023 r. Europejska Grupa ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) oraz Grupa Zadaniowa ds. Ujawniania Informacji Finansowych związanych z Przyrodą (TNFD) zainicjowały wspólne działania, które mają na celu rozwój i ulepszenie sprawozdawczości dotyczącej kwestii środowiskowych. Jak ma wyglądać zaproponowana współpraca w zakresie bioróżnorodności?

Współpraca w zakresie bioróżnorodności – najważniejsze założenia

Wspólne działania mają opierać się na istniejących już fundamentach, takich jak Europejskie Standardy Raportowania na temat Zrównoważonego Rozwoju (ESRS), które zostały przyjęte przez Komisję Europejską w lipcu 2023 r. i są zgodne z zaleceniami TNFD. Celem jest zapewnienie spójności i porównywalności w raportowaniu ryzyka i skutków związanych z przyrodą przez przedsiębiorstwa na całym świecie. Efektem tych działań ma być wzmacnianie zrównoważonego rozwoju firm poprzez zwiększenie przejrzystości w zakresie wpływu na bioróżnorodność i ekosystemy.

Kluczowym elementem tej współpracy jest integracja czterech filarów zaleceń TCFD (zarządzanie, strategia, zarządzanie ryzykiem i wpływem oraz wskaźniki i cele) zarówno w założeniach TNFD, jak i w obszarach raportowania ESRS. Obie organizacje kładą szczególny nacisk na ujawnianie wpływów, ryzyka i możliwości związanych z przyrodą, a także na zależność od niej. Wszystkie 14 zaleceń TNFD zostało uwzględnionych w ESRS, co podkreśla ich zgodność.

Wykorzystanie metodologii LEAP

Dodatkowo TNFD opracowało podejście LEAP, które ma pomóc firmom w identyfikacji i ocenie kwestii środowiskowych. ESRS z kolei wymaga, aby ujawniane informacje były oparte na zasadzie podwójnej istotności, co jest zgodne z ramami TNFD.

Wyjaśniając, metodologia LEAP, opracowana jako zintegrowany proces, przeznaczona jest do oceny i zarządzania zagadnieniami środowiskowymi. Składa się ona z czterech głównych etapów:

  • lokalizacja (Locate) – polega na identyfikowaniu, w jaki sposób działalność organizacji wpływa na środowisko naturalne;
  • ocena (Evaluate) – dotyczy analizy zależności i interakcji organizacji ze środowiskiem;
  • analiza (Assess) – skupia się na identyfikacji potencjalnych zagrożeń i możliwości wynikających z oddziaływania na środowisko;
  • przygotowanie (Prepare) – obejmuje opracowanie strategii reagowania na istotne kwestie środowiskowe oraz ich raportowanie.

Każdy z tych etapów zawiera zestaw pytań wspieranych przez interpretacyjne wskazówki i oczekiwane wyniki. Na przykład, w ramach etapu „lokalizacja”, organizacja może być zapytana o swoje działania w różnych sektorach i łańcuchach wartości oraz o lokalizacje geograficzne swoich operacji. Oczekiwanym rezultatem może być szczegółowa lista lub mapa wrażliwych ekologicznie miejsc.

Metodologia LEAP jest zaprojektowana jako proces iteracyjny, który ma być włączony do istniejących praktyk zarządzania ryzykiem i cykli sprawozdawczych organizacji. Jest ona dostosowana do różnorodnych modeli biznesowych, sektorów i lokalizacji, co oznacza, że nie istnieje jedno uniwersalne rozwiązanie dla wszystkich organizacji.

Współpraca w zakresie bioróżnorodności – plany na przyszłość

W 2024 roku planowane jest opublikowanie szczegółowego mapowania interoperacyjności, które ma na celu pokazanie wysokiego poziomu podobieństwa między tymi dwoma systemami. To mapowanie będzie kolejnym krokiem w dążeniu do lepszego zrozumienia i wdrażania standardów. Co ważne, współpraca w zakresie bioróżnorodności między EFRAG a TNFD ma kluczowe znaczenie dla promowania przejrzystości w zakresie wpływu przedsiębiorstw na przyrodę. Jest to krok w kierunku zapewnienia, że firmy na całym świecie będą mogły lepiej oceniać, ujawniać i zarządzać ryzykiem oraz wpływami związanymi z przyrodą, co jest niezbędne dla zrównoważonego rozwoju.

Emily McKenzie, główna specjalistka techniczna w TNFD, wyrażając swoje zadowolenie z podpisania umowy dotyczącej współpracy z EFRAG, podkreśliła, że porozumienie jest wynikiem wspólnego zaangażowania obu organizacji w rozwijanie, przygotowywanie rynku i implementację szeroko zakrojonych działań finansowych powiązanych z naturą. McKenzie zauważyła również, że istnieje zgodność między europejskimi dyrektywami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, standardami raportowania (ESRS) a zaleceniami i wskaźnikami TNFD.

Z kolei Patrick de Cambourg, przewodniczący SRB EFRAG, podkreślił, że umowa o współpracy w zakresie bioróżnorodności odzwierciedla wspólne zaangażowanie EFRAG i TNFD w doskonalenie sposobów ujawniania informacji związanych z przyrodą w kontekście sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju. Zaznaczył, że dostosowanie ujawnień ESRS do zaleceń TNFD otwiera drogę do bardziej przejrzystego i efektywnego raportowania, które uwzględnia kluczowe powiązania między działalnością biznesową a ochroną bioróżnorodności.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
  • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover