Zrównoważony rozwój – szkolenie dla MŚP

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój staje się nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. W ostatnim czasie uwidaczniają się zarówno oczekiwania społeczne, jak i coraz szerzej pojawiające się wymogi regulacyjne dotyczące aktywności ekonomicznych. Według założeń mają one uwzględniać poszanowanie kwestii środowiskowych oraz społecznych. Koncepcji, w jaki sposób biznes powinien działać na polu zrównoważonego rozwoju, jest wiele. Mamy na przykład CSR – społeczną odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibillity) – mówiącą o tym, że sama działalność gospodarcza to za mało i konieczne jest wzięcie odpowiedzialności za otoczenie, w którym przedsiębiorstwo działa. Na znaczeniu zyskuje ostatnio także koncepcja ESG (Environmental Social, Governance), która odwołuje się do trzech wymiarów, które powinny być uwzględnione w strategii firmy – czynników środowiskowych, społecznych oraz ładu korporacyjnego (zarządczych).

Tematyka zrównoważonego rozwoju z jednej strony wiąże się ze zmianą podejścia do prowadzenia działalności gospodarczej w odpowiedzi na różnego rodzaju kryzysy, czy to środowiskowy, klimatyczny czy społeczny, z drugiej zaś – jest narzędziem do zdobywania przewagi konkurencyjnej na rynku. Możemy mówić o korzyściach wynikających np. z uzyskiwania certyfikatów, poprawy efektywności energetycznej i związanych z tym redukcji kosztów prowadzenia działalności. Wdrażanie działań wspomagających zrównoważony rozwój to także konieczność ograniczania negatywnego wpływu zmian zachodzących w otaczającym nas świecie. Wczesne określenie zagrożeń klimatycznych (np. narastającego problemu z dostępem do wody czy wzrostem średniej temperatury powietrza) i społecznych jest szansą na dobre przygotowanie się i ograniczenie ich wpływu na prowadzoną działalność. W ramach zrównoważonego rozwoju można więc wykorzystywać szanse, ale także ograniczać ryzyka.

W gąszczu pojęć o zrównoważonym rozwoju

Dla zrównoważonego rozwoju, jak dla każdej dość szerokiej tematycznie dziedziny, opracowano konkretny zestaw pojęć. Ponieważ ESG łączy w sobie zarówno zagadnienia środowiskowe, klimatyczne, społeczne, jak i ekonomiczne, powstały aparat pojęciowy bazuje na wielu specyficznych sformułowaniach właściwych dla wszystkich tych dziedzin. Mamy więc ślad węglowy i gazy cieplarniane w skrócie nazywane GHG, mamy ryzyko fizyczne, ryzyko przejścia i ryzyko reputacyjne, mamy gospodarkę w obiegu zamkniętym, lukę płacową, a także raportowanie niefinansowe, CSRD, ESRS czy greenwashing. Bardzo łatwo jest się pogubić w tym gąszczu pojęć i tematów. Zwłaszcza gdy prowadzi się małe lub średnie przedsiębiorstwo i nie ma możliwości utworzenia komórek organizacyjnych zajmujących się jedynie kwestiami zrównoważonego rozwoju.

Szkolenie Zrównoważony rozwój w MŚP

Z myślą o firmach z sektora MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) powstało szkolenie w formie e-learningu w ramach Akademii PARP. Nosi ono tytuł Zrównoważony rozwój w MŚP, a za merytoryczne opracowanie jego treści odpowiadają pracownicy Banku Gospodarstwa Krajowego zajmujący się tematyką ryzyka ESG.

E-learning na stronach PARP jest dostępny całkowicie bezpłatnie. Wystarczy zalogować się wcześniej na ogólnodostępnej platformie. Szkolenie obejmuje 6 godzin materiałów merytorycznych przygotowanych w formie interaktywnej. Treść zobrazowana jest historią przedsiębiorczyni Moniki, która – podobnie jak inni właściciele firm – próbuje odnaleźć się w prowadzeniu zrównoważonej działalności gospodarczej, a przy okazji nie ponosić strat.

W trakcie zapoznawania się z kursem „Zrównoważony rozwój w MŚP” można między innymi uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:

  • Czym jest zrównoważony rozwój oraz dlaczego jego znaczenie biznesowe wzrasta?
  • Jakie są obszary wpływu przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo?
  • Które branże są sektorami podwyższonego ryzyka w kontekście zrównoważonego rozwoju?
  • Jak przeprowadzać analizy korzyści i ryzyka środowiskowego i społecznego?
  • Czym jest raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju?

Szkolenie przeznaczone jest dla „przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy chcieliby zacząć wdrażać założenia zrównoważonego rozwoju do codziennej praktyki zarządzania przedsiębiorstwem oraz osób, które chcą rozpocząć pracę zawodową w obszarze zrównoważonego rozwoju i ESG”. Kurs ma charakter przekrojowy i systematyzujący wiedzę związaną z zagadnieniami środowiskowymi i społecznymi. Tematy przedstawione w e-learningu obejmują 4 rozdziały podzielone na 22 lekcje:

Każdy z rozdziałów zakończony jest testem wiedzy, a po ukończeniu całości szkolenia i zaliczeniu testu końcowego można uzyskać certyfikat.

music-cover